Powiat Nowodworski

Treść Strony

OFERTA INWESTYCYJNA

Nieruchomość składająca się z: działki nr 254/1  zabudowanej budynkami po byłym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o powierzchni 1,3110 ha oraz niezabudowanej działki nr 254/2 o powierzchni 2,6633 ha, położona w Junoszynie, gmina Stegna, KW Nr GD2M/00042658/9.

1. Lokalizacja:
Nieruchomość położona jest przy ulicy Bursztynowej w centrum wsi Junoszyno na południe od drogi Stegna-Mikoszewo. Od głównej drogi oddalona jest o około 300 m, a od strony morza około 2 km. Dojazd ulicą asfaltową.

2. Infrastruktura:
Działka nr 254/1 zabudowana jest budynkiem wolnostojącym bez podpiwniczenia o powierzchni użytkowej 1571,82 m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni 58,10 m2 oraz garażem boksowym o powierzchni 78,33 ha. Posiada utwardzone dojazdy oraz boisko wylane asfaltem.

3. Przeznaczenie:
Na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego:

1) działka nr 254/1 położona jest na terenie przeznaczonym pod usługi publiczne, w szczególności takie jak: usługi zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, oświaty, sportu i rekreacji, dopuszcza się lokale mieszkalne na potrzeby właścicieli lub obsługi obiektów usługowych,

2) działka nr 254/2 położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym w szczególności obiekty pensjonatowe zlokalizowane w budynkach mieszkalnych lub w budynkach usługowych wolnostojących, z wyłączeniem kempingów i pól biwakowych.

Wyżej wymienione działki stanowią własność Powiatu Nowodworskiego na podstawie księgi wieczystej KW nr GD2M/00042658/9 prowadzonej przez IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim. Nieruchomość nie jest obciążona żadnym prawem. Nie istnieje żadne zobowiązanie, którego przedmiotem jest nieruchomość.

Kontakt:
Alicja Zyskowska
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
tel. 55 247 36 68, wew. 142

  • -
[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70