Powiat Nowodworski

Treść Strony

ZEZWOLENIE NA SPROWADZENIE ZWŁOK I SZCZĄTKÓW LUDZKICH Z ZAGRANICY

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 ze zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249 poz. 1866).

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek oraz załącznik: akt zgonu lub inny dokument urzędowy potwierdzający, że zgon nie nastąpił na skutek choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Opłaty:

  • zwolnione z opłaty skarbowej

Termin załatwienia sprawy:

  • niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku

Miejsce załatwienia sprawy:

  • pokój 33 telefon: 55-247-36-68, 55-247-36-71 wew. 151

Tryb odwoławczy:

  • od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańska, za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70