Powiat Nowodworski

Treść Strony

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2018 r.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030) założyła stworzenie na terenie Powiatu Nowodworskiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 28 B,
 • w Stegnie przy ul. Morskiej 11 (Dom Pomocy Społecznej „MORS”),

prowadzone są przez:

 1. radcę prawnego: p. JAKUBA KUBIAK (w zastępstwie p. Tomasza Nowaka – radcę prawnego, na mocy porozumienia z Okręgową Radą Izby Radców Prawnych w Gdańsku)

  w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 28 B
  (budynek Sądu Rejonowego w Malborku – I piętro)
  czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00
  nr tel. 504 935 958

 2. organizację pozarządową - Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach:
   

  Poniedziałek

  Wtorek

  Środa

  Czwartek

  Piątek

  adwokat

  Łukasz Kret

  adwokat

  Łukasz Kret

  radca prawny

  Przemysław Dworecki

  radca prawny

  Przemysław Dworecki

  radca prawny

  Bogumił Maśkiewicz


  w Stegnie przy ul. Morskiej  11
  (w Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie)
  czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00
  nr tel. 504 935 961

 

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami ustawy, nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769   i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia oraz przedłoży oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia  lub
 2. która posiada  ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832), lub
 3. która uzyskała  zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych  i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub
 4. która posiada i przedłoży ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U.  poz. 1203 oraz z 2017 r. poz. 60), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 8. która jest w ciąży.
[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70