Powiat Nowodworski

Treść Strony

Rok 2019

Uchwały Rady Powiatu

UCHWAŁA Nr I/5/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. DZ. URZ. WOJ. 2019.1362 Ogłoszony: 20.03.2019
UCHWAŁA NR II/15/2019 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, funkcjonującej w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim DZ. URZ. WOJ. 2019.1285 Ogłoszony: 14.03.2019
UCHWAŁA NR II/14/2019 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, działającego w ramach publicznych szkół dla dorosłych DZ. URZ. WOJ. 2019.1284 Ogłoszony: 14.03.2019
UCHWAŁA NR IV/35/2019 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowodworskiego DZ. URZ. WOJ. 2019.2949 Ogłoszony: 14.06.2019
Uchwała nr V/41/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania Stypendium Starosty Nowodworskiego w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Nowodworskiego. DZ. URZ. WOJ. 2019.3396 Ogłoszony: 17.07.2019
UCHWAŁA NR V/42/2019 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowodworski. DZ. URZ. WOJ. 2019.3372 Ogłoszony: 16.07.2019
UCHWAŁA NR V/44/2019 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Nowodworskiego, od dnia 1 września 2019 roku. DZ. URZ. WOJ. 2019.3373 Ogłoszony: 16.07.2019
UCHWAŁA NR VII/57/2019 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/42/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowodworski DZ. URZ. WOJ. 2019.4473 Ogłoszony: 08.10.2019
UCHWAŁA NR VII/58/2019 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 17 września 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski. DZ. URZ. WOJ. 2019.4501 Ogłoszony: 10.10.2019
UCHWAŁA NR VII/61/2019 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 17 września 2019 r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu Nowodworskiego kategorii drogi powiatowej. DZ. URZ. WOJ. 2019.4478 Ogłoszony: 08.10.2019
UCHWAŁA NR IX/72/2019 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Nowodworskiego DZ. URZ. WOJ. 2020.79 Ogłoszony: 03.01.2020
UCHWAŁA NR X/79/2019 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego DZ. URZ. WOJ. 2020.216 Ogłoszony: 08.01.2020
Uchwała nr X/78/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego i Nagrody Dyrektora dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowodworski. DZ. URZ. WOJ. 2020.585 Ogłoszony: 20.01.2020
Uchwała nr X/80/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nowodworskiego, których zarządzającym jest Powiat Nowodworski oraz warunków korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników DZ. URZ. WOJ. 2020.586 Ogłoszony: 20.01.2020
UCHWAŁA NR X/91/2019 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2020r DZ. URZ. WOJ. 2020.682 Ogłoszony: 23.01.2020

 

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70