Powiat Nowodworski

Treść Strony

Rok 2018

Uchwały Rady Powiatu

UCHWAŁA NR III/28/2018 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2019r. DZ. URZ. WOJ. 2019.689 Ogłoszony: 07.02.2019
UCHWAŁA NR III/16/2018 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu. DZ. URZ. WOJ. 2019.578 Ogłoszony: 01.02.2019
UCHWAŁA NR II\6\2018 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym. DZ. URZ. WOJ. 2018.5192 Ogłoszony: 18.12.2018
Uchwała nr XLVII/312/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Nowodworskiego. DZ. URZ. WOJ. 2018.4448 Ogłoszony: 16.11.2018
UCHWAŁA NR XLVII/313/2018 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej DZ. URZ. WOJ. 2018.4133 Ogłoszony: 30.10.2018
UCHWAŁA NR XLVI/304/2018 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowodworskiego DZ. URZ. WOJ. 2018.3937 Ogłoszony: 19.10.2018
UCHWAŁA NR XLVI/303/2018 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 26 września 2018 r. w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej. DZ. URZ. WOJ. 2018.3859 Ogłoszony: 11.10.2018 
UCHWAŁA NR XLIII/282/2018 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/258/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego DZ. URZ. WOJ. 2018.2641 Ogłoszony: 02.07.2018
UCHWAŁA NR XLII/275/2018 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego instrumentem płatniczym DZ. URZ. WOJ. 2018.2184 Ogłoszony: 25.05.2018
UCHWAŁA NR XLI/264/2018 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku DZ. URZ. WOJ. 2018.1347 Ogłoszony: 06.04.2018
UCHWAŁA NR XLI/263/2018 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Nowodworskiego

DZ. URZ. WOJ. 2018.1325
Ogłoszony: 05.04.2018

Uchwała nr XXXIX/258/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego DZ. URZ. WOJ. 2018.589
Ogłoszony: 19.02.2018
Uchwała nr XXXIX/253/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego.

DZ. URZ. WOJ. 2018.588
Ogłoszony: 19.02.2018

 

Uchwały Zarządu Powiatu

UCHWAŁA Nr 465/2018 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2017 r. DZ. URZ. WOJ. 2018.2365
Ogłoszony: 07.06.2018

 

Zarządzenia Starosty Nowodworskiego

ZARZĄDZENIE Nr 7/2018 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania jednego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Nowym Dworze Gdańskim DZ. URZ. WOJ. 2018.1121
Ogłoszony: 23.03.2018
ZARZĄDZENIE Nr 6/2018 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie w 2018 roku DZ. URZ. WOJ. 2018.1122
Ogłoszony: 23.03.2018

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70