Powiat Nowodworski

Treść Strony

Rok 2009

Uchwały Rady Powiatu

 

Uchwała Nr XXII/196/2009 z dnia 27.01.2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku w 2008 roku. Dz. U. Woj. Pom. Nr 49 poz. 964
z dnia 03 04.2009 r.
 Uchwała Nr XXIII/205/2009 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Nowodworskiego  Dz. U. Woj. Pom. Nr 78 poz. 1550
z dnia 16.06.2009.
 Uchwała Nr XXVI/236/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami  Dz. U. Woj. Pom. Nr 120 poz. 2356
z dnia 11.09.2009 r.
 Uchwała Nr XXVI/234/2009 z dnia 26.06.2009 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/212/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 marca 2009 roku, w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Dz. U. Woj. Pom. Nr 106, poz. 2088
z dnia 11 sierpnia 2009 r.
Uchwała nr XXIII/212/2009 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Dz. U. Woj. Pom. Nr 106, poz. 2087
z dnia 11 sierpnia 2009 r.
 Uchwała nr XXVII/252/2009 z dnia 30.10.2009 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji strategii pomocy społecznej i działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowodworskim Dz. U. Woj. Pom. Nr 176, poz. 3450
z dnia 29.12.2009 r.
  Uchwała Nr XXVII/253/2009 z dnia 30.10.2009 r. w sprawie przyjęcia „programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowodworskim na lata 2009 – 2015”.  Dz. U. Woj. Pom. Nr 176, poz. 3451
z dnia 29.12.2009
 Uchwała Nr XXVII/256/2009 z dnia 30.10.2009 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy nic 3 lata.  Dz. U. Woj. Pom. Nr 176, poz. 3452
z dnia 29.12.2009


Uchwały Zarządu Powiatu

Uchwała Nr 208/2009 z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego Dz. U. Woj. Pom. Nr 65, poz. 1292
z dnia 14.05.2009

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70