Powiat Nowodworski

Treść Strony

Rok 2010

Uchwały Rady Powiatu

 

Uchwała Nr XXXI/274/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Nowodworskiego z działalności komisji bezpieczeństwa i porządku z 2009 r. Dz. U. Woj. Pom. Nr 43, poz. 749 z dnia 26 marca 2010 r.
Uchwała Nr XXXI/276/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla niepublicznych szkół i placówek, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Dz. U. Woj. Pom. Nr 41 poz. 716 dnia 24 marca 2010 r. 
Uchwała Nr XXXII/280/2010 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego Dz. U. Woj. Pom. Nr 56, poz. 971 z dnia 16 kwietnia 2010 r.
Uchwała Nr XXXII/292/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/276/2010 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla niepublicznych szkół i placówek, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Dz. U. Woj. Pom. Nr 49 poz. 864  z dnia 07 kwietnia 2010 r.
Uchwała Nr XXXIII/296/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.  w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim Dz. U. Woj. Pom. Nr 87, poz. 1607 z dnia 21.06.2010r.
Uchwała Nr XXXIII/298/2010 z dnia 27  kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/256/2009 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Dz. U. Woj. Pom. Nr 87, poz. 1608 z dnia 21.06.2010r.

Uchwała Nr XXXV/313/2010 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu Dz. U. Woj. Pom. Nr 101, poz. 1999 z dnia 06.08.2010 r.
Uchwała Nr XXXV/314/2010 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały XXX/276/2010 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla niepublicznych szkół i placówek, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Dz. U. Woj. Pom. Nr 101, poz. 1998 z dnia 06.08.2010 r.
Uchwała Nr XXXVI/318/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia „ Powiatowego programu pomocy dziecku i rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 2010 – 2015”. Dz. U. Woj. Pom. Nr 135, poz. 2605 z dnia 08.11.2010 r.
Uchwała Nr XXXVI/319/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia „ Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w Powiecie Nowodworskim”. Dz. U. Woj. Pom. Nr 135, poz. 2606 z dnia 08.11.2010 r.
Uchwała Nr XXXVII/327/2010 z dnia 15października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie Dz. U. Woj. Pom. Nr 155, poz. 3033 z dnia 10.12.2010 r.

  • autor: Dobrosława Fila

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70