Powiat Nowodworski

Treść Strony

Rok 2011

Uchwały Rady Powiatu

 

Uchwała Nr VI/23/2011 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku w 2010 roku Dz. U. Woj. Pom. Nr 50, poz. 1160 z dnia 5 maja 2011 r.
Uchwała Nr VII/33/2011 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego Dz. U. Woj. Pom. Nr 82, poz. 1748 z dnia 8 lipca 2011 r.
Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/212/2009 Radu Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 marca 2009 roku, w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz zmiany Uchwały Nr XXVI/234/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 czerwca 2009 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/212/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 marca 2009 roku, w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Dz. U. Woj. Pom. Nr 82, poz. 1747 z dnia 8 lipca 2011 r.
Uchwała Nr IX/59/2011 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 12 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Dz. U. Woj. Pom. Nr 140, poz. 2872 z dnia 27 października 2011 r.
Uchwała Nr XI/62/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej. Dz. U Woj. Pom. Nr 166, poz. 3611 z dnia 13 grudnia 2011 r.
Uchwała nr XI/63/2011 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 25 października 2011r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć osobom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole lub placówce, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela. Dz. U Woj. Pom. Nr 166, poz. 3612 z dnia 13 grudnia 2011 r.
Uchwała Nr XI/64/2011 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska Dz. U Woj. Pom. Nr 166, poz. 3613 z dnia 13 grudnia 2011 r.
Uchwała Nr XII/75/2011 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Nowodworskiego na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Dz. U Woj. Pom. Nr 175, poz. 4150 z dnia 27 grudnia 2011 r.
Uchwała Nr XIV/79/2011 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim Dz. U Woj. Pom. z dnia 20 stycznia 2012 r. poz. 250

 

Zarządzenia Starosty

 

Zarządzenie nr 9/2011 Starosty Nowodworskiego z dnia 16 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie w 2011 r. Dz. U. Woj. Pom. Nr 36, poz. 838 z dnia 4 kwietnia 2011 r.

 

  • autor: Dobrosława Fila

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70