Powiat Nowodworski

Treść Strony

Rok 2013

Uchwały Rady Powiatu

UCHWAŁA NR XXXIII/235/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie  budżetu Powiatu na 2014 rok.
UCHWAŁA NR XXXIII/230/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Powiatu Nowodworskiego, sposobu jej rozliczenia i kontroli wykorzystania.
UCHWAŁA NR XXXIII/227/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za rok 2013
UCHWAŁA NR XXXII/221/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu.
UCHWAŁA NR XXXI/214/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 30 września 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Nowodworskiemu i podległym powiatowym samorządowym jednostkom organizacyjnym.

UCHWAŁA NR XXXI/213/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 30 września 2013 r. w sprawie: przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Nowodworskiego na lata 2013-2017".

UCHWAŁA NR XXVIII/198/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie: założenia przedszkola specjalnego w Nowym Dworze Gdańskim i włączenia go do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim oraz nadania statutu.

UCHWAŁA NR XXVIII/196/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie: przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Nowodworski.

UCHWAŁA NR XXVIII/194/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

 

Uchwała XXVII/188/2013 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. 

Uchwała Nr XXVI/178/2013 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego

Uchwała Nr XXVI/177/2013 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie opłat za oddanie gruntów znajdujących się w pasie drogowym na cele zwiazane z gospodarką drogową, potrzebami ruchu drogowego i obsługi użytkowników ruchu

Uchwała Nr XXVI/176/2013 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku w 2012 roku

Zarządzenia Starosty

Zarządzenie Nr 16/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie w 2013 r. Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 1165 z dnia 28 lutego 2013 r.

 

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70