Powiat Nowodworski

Treść Strony

Rok 2014

Uchwały Rady Powiatu

UCHWAŁA NR XXXVII/274/2014 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim
UCHWAŁA NR XXXVI/269/2014 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 05 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/208/2002 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 08 lipca 2002 r. w sprawie: podziału na okręgi wyborcze, ich numery, granice oraz liczba radnych wybieranych w okręgach wyborczych Powiatu Nowodworskiego
UCHWAŁA NR XXXVI/268/2014 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 05 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Nowodworskiego
UCHWAŁA NR XXXIV/244/2014 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie  ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego 

Uchwała Nr XXXIX/283/2014 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania.

Uchwała Nr III/13/2014 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego

UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2015 r.
 

 Zarządzenia Starosty

Zarządzenie Nr 8/2014 Starosty Nowodworskiego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie w 2014 r. Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 822 z dnia 18 lutego 2014 r.

 

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70