Powiat Nowodworski

Treść Strony

Rok 2015

Uchwały Rady Powiatu

UCHWAŁA NR XIII/90/2015 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2016r. DZ. URZ. WOJ. 2016.280
Ogłoszony: 27.01.2016
UCHWAŁA NR XIII/86/2015 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Nowodworskiego DZ. URZ. WOJ. 2016.446
Ogłoszony: 08.02.2016
UCHWAŁA NR XII/83/2015 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu określającego szczegółowe zasady przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe"
UCHWAŁA NR XI/78/2015 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/58/2015 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 22 września 2015 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu określającego szczegółowe zasady przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe"
UCHWAŁA NR XI/76/2015 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego.
UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 22 września 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu.
UCHWAŁA NR VIII/51/2015 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski.
Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nowodworskiego, których zarządzającym jest Powiat Nowodworski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników.
Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego
Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 25 lutego 2015 r.w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu
Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przyjecia sprawozdania Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 r.
 

 

Zarządzenia Starosty

Zarządzenie Nr 7/2015 Starosty Nowodworskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie w 2015 r. Dz. U. Woj. Pom. Poz. 759 z dnia 13 marca 2015 r.

 

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70