Powiat Nowodworski

Treść Strony

Rok 2016

Uchwały Rady Powiatu

UCHWAŁA NR XXIII/161/2016 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego. DZ. URZ. WOJ. 2017.181
Ogłoszony: 17.01.2017
UCHWAŁA NR XXV/177/2016 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie Powiatu Nowodworskiego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego DZ. URZ. WOJ. 2017.52
Ogłoszony: 04.01.2017
UCHWAŁA NR XXIV/171/2016 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2017r. DZ. URZ. WOJ. 2017.12 Ogłoszony: 02.01.2017
UCHWAŁA NR XXIV/167/2016 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,znajdujących się na terenie Powiatu Nowodworskiego. DZ. URZ. WOJ. 2017.311
Ogłoszony: 24.01.2017
UCHWAŁA NR XXI/149/2016 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu. DZ. URZ. WOJ. 2016.3404
Ogłoszony: 14.10.2016
UCHWAŁA NR XXI/147/2016 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 28 września 2016 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej drogi powiatowej kategorii drogi powiatowej. DZ. URZ. WOJ. 2016.3405 Ogłoszony: 14.10.2016
UCHWAŁA NR XVII/129/2016 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć osobom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole lub placówce, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. DZ. URZ. WOJ. 2016.2195
Ogłoszony: 14.06.2016
UCHWAŁA NR XVI/114/2016 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Nowodworskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Nowodworskiego, sposobu jej rozliczania i kontroli wykorzystania. DZ. URZ. WOJ. 2016.1581 Ogłoszony: 22.04.2016
UCHWAŁA NR XV/105/2016 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego. DZ. URZ. WOJ. 2016.936
Ogłoszony: 07.03.2016
UCHWAŁA NR XV/99/2016 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 roku DZ. URZ. WOJ. 2016.977
Ogłoszony: 09.03.2016

Uchwały Zarządu Powiatu

UCHWAŁA NR 171/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 10 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2015 rok DZ. URZ. WOJ. 2016.3048 Ogłoszony: 25.08.2016

Porozumienia

Aneks Wojewody Pomorskiego z dnia 1 marca 2016 r. do porozumienia zawartego w dniu 1 marca 2013 roku pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Nowodworskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. DZ. URZ. WOJ. 2016.914
Ogłoszony: 04.03.2016
Aneks do Porozumienia Nr 4/2016 z dnia 29 września 2016 roku w sprawie finansowania w roku 2016 kosztów uczestnictwa mieszkańca Powiatu Nowodworskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Elblągu, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. DZ. URZ. WOJ. 2017.333
Ogłoszony: 24.01.2017

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70