Powiat Nowodworski

Treść Strony

LAMPIONY SZCZĘŚCIA - OSTRZEŻENIE

Lampiony szczęścia to ogień, którego nikt nie kontroluje. Wykorzystywane są m. in. na weselach, festynach, festiwalach i innych imprezach plenerowych. Wyglądają pięknie, ale mogą bardzo łatwo wywołać pożar. Spadną tam, gdzie je wiatr zaniesie, mogąc spowodować pożar lasu, łąki, materiału palnego składowanego w terenie lub też zabudowań wykonanych z materiałów palnych. Lampiony należy traktować jak otwarte źródła ognia, które w zależności od warunków atmosferycznych mogą unieść się na wysokość kilkuset metrów oraz przenieść na odległość kilku kilometrów.

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, po jakim torze będą się przemieszczały oraz w jakim czasie wypali się w nim paliwo
Lampiony oprócz zagrożenia pożarowego mogą również zagrozić bezpieczeństwu cywilnych statków powietrznych, mogą utrudnić samolotom bezpieczne wykonanie lotu lub lądowanie.

W Polsce każdy kto chce przeprowadzić pokaz lampionów szczęścia, musi pamiętać o załatwieniu wszelkich niezbędnych formalności. Żeby wszystko przebiegło zgodnie z przepisami, należy pobrać ze strony internetowej PAŻP (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej) formularz, wypełnić go, podpisać i przesłać faksem do PAŻP.W formularzu należy podać miejsce, z którego będą puszczane balony/ lampiony lub emitowane inne efekty świetlne oraz kontakt telefoniczny do organizatora.

Wypełniony formularz powinien trafić na minimum 10 dni przed planowanym terminem realizacji przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 211 ust. 12 ustawy Prawo lotnicze zignorowanie powyższych zasad, jest zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Powyższa odpowiedzialność ciąży również na osobie organizatora imprezy, który dopuści do zdarzeń opisanych jak wyżej.

Przyczynienie się do powstania pożaru traktowane jest jako wykroczenie - "kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany."

Podstawowe przepisy przeciwpożarowe:
Zgodnie z Art. 82 § 1 Kodeksu Wykroczeń – kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, polegających na niedozwolonym używaniu otwartego ognia i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
Z kolei art. 82 § 3 mówi, że kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, na również w odległości do 100m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
Art. 82 § 5 mówi, że kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
Zgodnie z Art. 163 i 164 Kodeksu Karnego – kto sprowadza zdarzenie lub sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia mającego postać pożaru, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób, albo mieniu w wielkich rozmiarach podlega karze pozbawienia wolności.

Mając na uwadze powyższe przestrzegamy przed używaniem ‘lampionów szczęścia’, gdyż otwarty ogień niesiony wiatrem w sposób niekontrolowany może spowodować pożar lasu, łąki lub materiału palnego składowanego w terenie, czy też zabudowań wykonanych z materiałów palnych, jak również stwarzać zagrożenie w ruchu statków powietrznych.

Opracował: K. Głowacki

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70