Powiat Nowodworski

Treść Strony

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK - WAKACJE W LESIE I NAD WODĄ

W LESIE

Las stoi dla nas otworem nie tylko w wakacje. Łatwo w nim zabłądzić. Dobrze jest zatem mieć wpisany do telefonu komórkowego numer gospodarza obiektu, w którym wypoczywamy. Warto też uruchomić funkcję GPS w smartfonie lub mieć ze sobą mapę i kompas.

W lesie obowiązuje zakaz biwakowania poza miejscami wyznaczonymi. Na turystów czekają przygotowane w najbardziej atrakcyjnych miejscach wiaty turystyczne, stoły i ławki. Można tu odpocząć, urządzić piknik w pięknej leśnej scenerii. Wyznaczane są specjalne miejsca, w których można rozpalić ognisko czy przyrządzić posiłek na grillu. Są one zabezpieczone w sposób uniemożliwiający niekontrolowane rozprzestrzenienie się ognia, co eliminuje ryzyko powstania pożaru. W każdym innym miejscu w lesie i w odległości mniejszej niż 100 m od niego nie wolno posługiwać się otwartym ogniem. Szczegółowe informacje na temat bazy turystycznej udostępnianej przez Lasy Państwowe można znaleźć w Leśnym Przewodniku Turystycznym Czaswlas.pl.

W trosce o las, jego mieszkańców, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym go turystom po leśnych duktach nie wolno poruszać się pojazdami silnikowymi. Na zmotoryzowanych turystów czekają parkingi leśne, zlokalizowane na obrzeżach kompleksów leśnych lub przy najciekawszych turystycznie miejscach. Można tu zostawić auto i udać się w dalszą wędrówkę pieszo lub rowerem.

Coraz liczniejszą grupę stanowią miłośnicy jednośladów. Z myślą o nich opracowano sieć szlaków rowerowych. Z każdym rokiem jest ich w Lasach Państwowych coraz więcej. Ci, którzy jeżdżą konno, też znajdą miejsce dla siebie. Warto przypomnieć, że w lesie konno można poruszać się tylko drogami leśnymi wyznaczonymi do tego celu przez nadleśniczego. Szczegółowe informacje na temat infrastruktury turystycznej i miejsc szczególnie wartych odwiedzenia można znaleźć na stronach internetowych nadleśnictw.

Pamiętajmy o leśnych zagrożeniach – kleszczach, komarach i żmijach. Pierwsze mogą być nosicielami chorób. Jeśli kleszcz wbije nam się w skórę, trzeba wyciągnąć go w całości, a w razie niepowodzenia należy udać się do lekarza. Najlepiej jednak chronić się przed tymi pajęczakami, ubierając długie spodnie, zakrywając ramiona oraz i głowę. Można również stosować środki odstraszające owady. Po powrocie z lasu sprawdźmy dokładnie, czy nie przynieśliśmy kleszcza – szczególnie w miejscach ciepłych i ciemnych – pod pachami, w pachwinach, za uszami. Przed ukąszeniem żmii, bardzo realnym w upalne dni, ochronią nas wysokie buty. W razie ukąszenia nie należy wysysać ani rozcinać rany, ale jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

W lesie zwracajmy uwagę na tablice informacyjne i przestrzegajmy panujących tam reguł.

 

 

W lesie zabrania się m.in.:

- zakłócania ciszy,
- palenia tytoniu,
- puszczania psów luzem,
- płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania zwierząt,
- zaśmiecania i zanieczyszczania gleby i wód,
- rozkopywania gruntu i rozgarniania ściółki,
- niszczenia drzew, krzewów i innych roślin,
- niszczenia urządzeń i obiektów turystycznych oraz tablic i znaków informacyjnych.

 

NAD WODĄ

Ulubionymi miejscami wakacyjnego wypoczynku są tereny nad rzekami, zbiornikami i jeziorami. Żeby ten czas upłynął nie tylko miło, ale przede wszystkim bezpiecznie, należy pamiętać o kilku ważnych rzeczach.

Rzeki, zbiorniki i jeziora, choć piękne i zachęcające do aktywności w wodzie, są zdradliwe i wchodzenie do wody w miejscach nieoznakowanych jako kąpieliska może być bardzo niebezpieczne i zagrażające życiu.

Ukształtowanie dna w rzekach jest zmienne - miejsca, które jeszcze niedawno były płytkie, mogą być głębokie, i odwrotnie. W rzekach występują silne i niebezpieczne wiry, nurty i kurzawki, wobec których człowiek może być bez szans. Rzeki mogą być niebezpieczne szczególnie po wezbraniach, gdyż niesione z wodą przedmioty (drzewa, gałęzie, kamienie, śmieci) mogą osiąść na dnie i być niebezpieczne dla żeglarzy.

Szczególną ostrożność należy zachować w pobliżu budowli hydrotechnicznych (jazów, progów wodnych), nie wolno do nich podpływać, nawet kajakiem czy łódką, gdyż w ich pobliżu mogą występować zdradliwe wiry; przy jazach zrzut wody może być za silny dla człowieka i łódki. Ostrogi, czyli prostopadłe do brzegu tamy (często betonowe, kamienne), nie są promenadami spacerowymi, chodzenie po nich może być niebezpieczne, gdyż nie są one wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed wpadnięciem do wody i często bywają śliskie. Nie pływajmy również w pobliżu dużych jednostek pływających (barki, pogłębiarki, statki).

Nie śmiećmy nad wodą, przecież każdy z nas chce wypoczywać w miejscach czystych!

Każdy, kto korzysta w wody, jest zobowiązany do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego i innych osób. Zachowujmy zdrowy rozsądek i korzystajmy z wody w miejscach oznaczonych!

Na Wielkich Jeziorach Mazurskich działa System Sygnalizacji Ostrzegawczej dla żeglarzy. System składający się z 17 masztów informuje o możliwości nadejścia niebezpieczeństwa pogodowego informują rytmicznie pulsującym, żółtym światłem:

- 40 błysków na minutę „UWAGA” – to komunikat SPODZIEWANE BURZE I WIATR,
- 90 błysków na minutę „NIEBEZPIECZEŃSTWO” – to komunikat WYSTĘPOWANIE BURZY ORAZ SILNEGO WIATRU.

Pulsujące światło jest widoczne na odległość do 8-9 km w każdych warunkach, nawet przy pełnym nasłonecznieniu, niemal z każdego punktu na Wielkich Jeziorach Mazurskich. System przyczynia się do zwiększania bezpieczeństwa żeglarzy. Jednak nawet najnowocześniejsze urządzenia nie zastąpią zdrowego rozsądku oraz obowiązkowego śledzenia prognoz i obserwowania nieba.

Bezpieczne wyjazdy

Dzieci i młodzież wyjadą niebawem na kolonie i obozy. Już teraz, jak to zwykle bywa pod koniec roku szkolnego, organizowane są wycieczki. Dobrym zwyczajem stało się kontrolowanie przez Policję oraz Inspekcję Transportu Drogowego autokarów, które wiozą dzieci i młodzież. Organizatorzy wyjazdów z wyprzedzeniem mogą zgłosić potrzebę sprawdzenia autokaru Policji lub Inspekcji Transportu. W wielu miastach Polski są wyznaczone stałe miejsca, w których policjanci przeprowadzają wcześniej zgłoszone kontrole.  

Jeśli nauczyciel, rodzic czy organizator wyjazdu  będzie miał jakiekolwiek podejrzenia, dotyczące stanu technicznego autokaru lub stan trzeźwości kierowcy będzie budził wątpliwości, należy nie dopuścić do dalszej podróży, a swoje wątpliwości zgłosić policjantom.  Należy pamiętać, że każdy kierowca, wsiadając do pojazdu, odpowiada za życie wszystkich pasażerów.

Osoby organizujące wypoczynek, powinny przykładać szczególną wagę do kwestii  wynajęcia autokaru. Pewne informacje świadczące o należytym przygotowaniu pojazdu oraz kierowcy organizatorzy wyjazdu mogą uzyskać sami, np. prosząc o okazanie badania technicznego pojazdu, oglądając opony, ustalając z którego roku jest autobus i jaki ma przebieg. Pojazdy bardzo wyeksploatowane, nawet jeśli są przygotowane do drogi, stwarzają ryzyko awarii i komplikacji w czasie podróży.

W trakcie jazdy autokarem dzieci nie powinny spacerować po wnętrzu pojazdu, wychylać się przez okna, stawać na siedzeniach, opierać się o drzwi. Takie zachowania, oprócz tego że są niebezpieczne, rozpraszają uwagę kierującego. Postoje autobusu należy organizować wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, najlepiej na oznakowanych parkingach.

Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym na pojeździe przewożącym zorganizowaną grupę dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat, umieszcza się z przodu i z tyłu tablice barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. Kierujący takim pojazdem jest obowiązany włączać światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania dzieci. Kierującemu autobusem w czasie przewożenia osób nie wolno palić tytoniu i spożywać pokarmów. Zabrania mu się także oddalania od pojazdu, gdy silnik jest włączony. Kierowca, od którego zależy bezpieczeństwo uczestników wyjazdu, powinien być wypoczęty i wyspany.

Co zrobić żeby podróż autokarem była bezpieczna?

 1. Przed wyjazdem dziecka autokarem sprawdź, kto jest organizatorem wycieczki i czy posiada właściwe kwalifikacje oraz pozytywną opinię. Najczęściej takie informację można znaleźć w Internecie – ludzie chętnie się wymieniają spostrzeżeniami. Nie sugeruj się jedynie niższą ceną wynajęcia autokaru, bo to często nie idzie w parze z bezpieczeństwem.
 2. Jeżeli masz uzasadnienie podejrzenia co do stanu trzeźwości kierowcy (bełkotliwa mowa, wyczuwalna woń alkoholu, nadmierne pobudzenie lub otępienie), nie pozwól mu wyruszyć w drogę i powiadom policjantów. Możesz wezwać też policjantów, jeśli stwierdzisz, że stan techniczny pojazdu ma wiele do życzenia (popękane szyby, opony ze zużytym bieżnikiem itp.)
 3. Jeżeli kierowca autokaru czy przewoźnik nie chce zgodzić się na kontrolę, to może oznaczać, że chce ukryć istotne informacje, które mogą wpłynąć na poziom bezpieczeństwa podróży.
 4. Jeśli autobus rusza w dłuższą trasę, pomyśl, aby w umowie wynajmu autokaru zawrzeć klauzulę, by w autobusie było dwóch kierowców, a autobus był poddany dodatkowym badaniom technicznym. Koszt badania technicznego wynosi ok. 200 zł.
 5. Nad właściwym przebiegiem podróży powinni czuwać opiekunowie wycieczki. Miejsce przy drzwiach autobusu muszą zająć osoby dorosłe. Kierownik wycieczki zajmuje miejsce obok kierowcy.
 6. Przejścia w autokarze muszą być wolne, co umożliwia szybkie opuszczenie pojazdu w razie ewakuacji (wszystkie bagaże powinny być ulokowane na półkach lub bagażniku autokaru).
 7. W przejściach autobusu nie mogą znajdować się dodatkowe miejsca siedzące, a w czasie jazdy dzieci nie powinny spacerować po autobusie ani stać w przejściu.
 8. Jeżeli autobus jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa, przewożone w nim osoby muszą mieć je zapięte.
 9. Należy pamiętać o przestrzeganiu norm czasu pracy kierowcy. W trakcie jazdy trzeba organizować przerwy na odpoczynek. Postoje te mogą odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, tj. na oznakowanych parkingach.
 10. Należy pamiętać, że opiekunowie wycieczki są współodpowiedzialni za bezpieczeństwo przewożonych dzieci. W sytuacji gdy kierowca autokaru łamie zasady bezpieczeństwa (przekracza dozwoloną prędkość, rozmawia przez telefon komórkowy itp.),  mają obowiązek zdecydowanie zwrócić mu uwagę. Jeżeli po podróży masz zastrzeżenia do zachowania kierowcy, koniecznie przekaż je przewoźnikowi.
 11. Dojeżdżając do miejsca przeznaczenia, należy odpowiednio wcześniej poinformować dzieci o przygotowaniu się do wyjścia. Dzieci nie powinny wysiadać z autokaru od strony jezdni ani wchodzić na jezdnię spoza pojazdu.

Bezpieczeństwo nad wodą

Upalne, wakacyjne dni to oczywiście doskonały pretekst do skorzystania z orzeźwiających kąpieli w jeziorach czy rzekach. Każdego roku, gdy tylko zaczyna robić się ciepło, policjanci apelują o ostrożność nad wodą. Przypominają, aby pod żadnym pozorem nie wchodzić do niej pod wpływem alkoholu – nawet najmniejsza jego ilość, w połączeniu z wysoką temperaturą, powoduje obniżenie koncentracji oraz problemy z koordynacją ruchów.

Pamiętajmy również jak niebezpieczne jest skakanie do wody na główkę – zwłaszcza w miejscach, których nie znamy i nie wiemy jaka jest głębokość zbiornika. Nie wolno także zapominać o kilku zasadach dotyczących wypoczynku nad rzeka czy jeziorem. Zanim zanurzymy nasze ciało w wodzie, należy je stopniowo schładzać – nie należy wchodzić do niej gwałtownie, ponieważ istnieje duże ryzyko doznania szoku termicznego. Pamiętajmy, że nie należy pływać od razu po spożyciu posiłku. Ponadto nie zapominajmy, że na kąpieliskach obowiązują regulaminy, do których dla bezpieczeństwa własnego i innych osób, powinniśmy się bezwzględnie stosować.

Zasady bezpiecznej kąpieli:

 1. Pływaj tylko w miejscach strzeżonych czyli tam, gdzie jest ratownik WOPR.
 2. Przestrzegaj regulaminu kąpieliska, na którym przebywasz. Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika.
 3. Nie pływaj w czasie burzy, mgły oraz gdy wieje porywisty wiatr.
 4. Nie pływaj w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiesz, że występują zawirowania wody lub zimne prądy. Pływaj w miejscach dobrze znanych.
 5. Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to skończyć śmiercią lub kalectwem. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki "na główkę".
 6. Nie baw się w przytapianie innych osób korzystających z wody oraz spychanie do wody z pomostów i materacy.
 7. Pamiętaj, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak i nadmuchiwane koło.
 8. Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu.
 9. Kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował pomocy. Jeżeli będziesz w stanie mu pomóc to uczyń to, ale w granicach swoich możliwości. Jeżeli nie będziesz się czuł na siłach, to zawiadom inne osoby.
 10. Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich. Jeżeli chcesz wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyń asekurowany przez łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze jednej osoby. Na głowie powinieneś mieć założony czepek, abyś był widoczny dla innych w wodzie. Możesz do tego celu użyć bojki na szelkach.
 11. Nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku. Pływanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne.

Bezpieczeństwo na drogach

Na drogach oraz w miejscowościach i rejonach wypoczynkowych pojawia się więcej niż zwykle pojazdów, dlatego priorytetowym zadaniem służb działających na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przemieszczania się podróżnych. Policjanci zwracają szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w zakresie ograniczeń prędkości, stanu trzeźwości kierujących, stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń do bezpiecznego przewożenia dzieci, prawidłowości wykonywania manewrów oraz stanu technicznego pojazdów - szczególnie pojazdów realizujących przewóz osób w ramach komunikacji zbiorowej.

Najczęstszą przyczyną wypadków, szczególnie tych tragicznych w skutkach, jest brawura połączoną z nadmierną prędkością, a w przypadku długich podróży – zmęczenie. Taki stan osłabia refleks, zmniejsza zdolność koncentracji, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zaśnięcia za kierownicą. Policjanci przypominają, że każdy kierowca powinien przed wyjazdem wypocząć. Gdy pojawi się zmęczenie najlepiej zatrzymać się i zrobić koniecznie kilku lub kilkunastominutową przerwę w kierowaniu. Ważne jest także, aby się nie spieszyć, a na drodze pamiętać nie tylko o przepisach ruchu drogowego, ale także o zasadach kultury.

Niestety w wielu przypadkach, to agresywna jazda okazuje się być przyczyną wypadków, których skutki są niekiedy tragiczne. Pamiętajmy także o zapinaniu pasów bezpieczeństwa i urządzeniach do bezpiecznego przewożenia dzieci, bo one, gdy dojdzie do wypadku, mogą uratować życie.

Apelujemy do kierowców, wyjeżdżających na wakacje, o rozwagę, cierpliwość i zdjęcie nogi z gazu - tym bardziej, że ładna pogodna sprzyja szybkiej jeździe. Ci, którzy jeżdżą brawurowo powinni pamiętać, że od 18 maja br. za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym traci się prawo jazdy.

Przypominamy też, że w myśl obowiązujących od maja przepisów, ci, którzy zdecydują się na jazdę "na podwójnym gazie" muszą się liczyć z dolegliwymi konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary (gdy zawartość alkoholu we krwi kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5 promila - grozi mu zakaz prowadzenia pojazdów i m.in. do 30 dni aresztu; jeśli stężenie alkoholu przekracza 0,5 promila, kierowcy grozi do 2 lat więzienia), sąd ma obligatoryjnie orzekać świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. zł w przypadku osoby po raz pierwszy dopuszczającej się tego czynu oraz nie mniejszej niż 10 tys. zł, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Wakacje w miejscu zamieszkania

Nie wszystkie dzieci wyjadą na wakacje, większość zostanie w miejscu zamieszkania. Przed wakacjami warto przypomnieć najmłodszym podstawowe zasady poruszania się pieszych i rowerzystów po drogach lub obszarach położonych w pobliżu dróg. Nie zostawiajmy dzieci bez nadzoru!

Dzieci są szczególnie zagrożone wypadkami podczas wakacji. Najmłodsi chętnie spędzają czas wolny na świeżym powietrzu. Pokonują drogę (często po jezdni) udając się do miejsc zabaw, do koleżanek i kolegów, jeżdżą na rowerach i deskorolkach. Korzystają w wakacje z dróg, które są im mniej znane niż droga do szkoły. Nowy teren to zawsze inne uwarunkowania i niebezpieczeństwa. Rozmawiając z dziećmi na temat możliwości poruszania się jezdnią zamiast poboczem trzeba podkreślić, że chodzenie po jezdni jest ostatecznością. Robimy to tylko wtedy, gdy rzeczywiście pobocza nie ma albo zupełnie nie sposób nim iść. Podobnie jest z jazdą rowerem - jeśli dziecko nie ma karty rowerowej nie powinno jeździć po drogach publicznych, gdy ją posiada i chce z drogi korzystać, może dopiero wtedy jechać jezdnią, kiedy nie ma drogi dla rowerów i pobocza.

Dzieci a Internet

Młodzi ludzie  - zwłaszcza ci, którzy w okresie wakacyjnym zostają w domach i sami muszą zorganizować sobie swój wolny czas, narażeni są na niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą korzystanie z sieci. Często przeglądane przez nich treści są nieadekwatne do wieku, a co więcej mogą wpływać niekorzystnie na ich psychikę i zachowanie. Ważna jest tutaj rola rodziców. To oni, jako pierwsi, powinni poinformować swoje pociechy o możliwych zagrożeniach i kontrolować co dzieci robią w sieci, na jakie strony zaglądają i jakich szukają informacji. Warto również zastanowić się nad blokadą niektórych stron.

Okres wakacyjny to doskonała okazja do rozmowy z dzieckiem na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. W czasie takiej rozmowy zwróćmy uwagę dziecka na fakt, że przyjaciele poznani w Internecie mogą nie być tymi, za których się podają. Przestrzeżmy je przed podawaniem obcym swojego nazwiska, wieku, numeru telefonu i umawianiem się z osobami poznanymi przez Internet.

Opracowano na podstawie informacji Komendy Głównej Policji i Ministerstwa Środowiska

 

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70