Powiat Nowodworski

Treść Strony

KOMUNIKAT - ZASADY OBSŁUGI W WYDZIALE KOMUNIKACJI- rejestracja pojazdów

Szanowni Państwo!

Obsługa bezpośrednia w Wydziale Komunikacji (rejestracja pojazdów) odbywa się tylko po uprzednim umówieniu telefonicznym pod nr 55 247 36 68 wew. 140.

 1. W przypadku wymiany pozwoleń czasowych, prosimy o ich wrzucanie w kopercie z podaniem telefonu kontaktowego do skrzynki podawczej urzędu – dowody rejestracyjne będą wysyłane pocztą na adres właścicieli;
 2. Zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów zarejestrowanych na terenie RP można dokonać przez platformę ePUAP, listownie lub poprzez skrzynkę podawczą znajdującą się przy wejściu głównym do budynku Starostwa Powiatowego;
 3. Wszystkie druki wraz z kartami usług, dotyczącymi poszczególnych rodzajów spraw znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.bip.nowydworgdanski.pl/268,jak-zalatwic-sprawe-w-starostwie?tresc=10401;
 4. Płatności można będzie dokonywać kartą za pośrednictwem terminala płatniczego w momencie składania  dokumentów, albo przed wizytą w urzędzie przelewem lub bezpośrednio w Banku Millenium, na konta:
 • 80 1160 2202 0000 0004 8664 2350 – opłata związana z rejestracją pojazdu, opłata za prawo jazdy
 • 45 1160 2202 0000 0004 8664 2786 – opłata ewidencyjna
 • Konto Urzędu Miasta Nowy Dwór Gdański: 26 8306 0003 0000 8006 2000 0010 - opłata skarbowa

Ważne!

Przypominamy, że na dokonanie czynności związanych z rejestracją pojazdów sprowadzonych z krajów z UE, zgłoszenia zbycia czy nabycia pojazdów zarejestrowanych na terenie Polski od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 obowiązuje termin– 30 dni, natomiast po 01.07.2021 r. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu pandemii z powodu COVID-19 obowiązuje termin 60 dni.

Wydział Komunikacji

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel./fax +48 55 247 2872

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW;

Poniedziałek, wtorek, czwartek:

  

7:30 - 15:30

rozpoczęcie rejestracji ostatniego pojazdu w danym dniu, o godzinie 15:00

Środa:

 

7:30 - 16:30

rozpoczęcie rejestracji ostatniego pojazdu w danym dniu, o godzinie 16:00

Piątek:

 

7:30 - 14:30

rozpoczęcie rejestracji ostatniego pojazdu w danym dniu, o godzinie 14:00

GODZINY REJESTRACJI POJAZDÓW

Poniedziałek - Czwartek od 7:30 do 15:00
Piątek od 7:30 do 14:00

 

W skład wydziału wchodzą:

 1. Kierownik Wydziału:
  Aldona Godek,  tel. 55 247 36 69, wew. 168, pok. nr 15
  e-mail: a.godek@nowydworgdanski.pl
 2. Stanowiska ds. rejestracji pojazdów tel. 55 247 36 69, wew. 140, pok. nr 11
  e-mail: rejestracja.komunikacja@nowydworgdanski.pl
  • P. Karolina Giłka,
  • P. Katarzyna Kłębucka
  • P. Waldemar Wudarczyk
 3. Stanowiska ds. ewidencji kierowców tel. 55 247 36 69, wew. 138, pok. nr 12
  e-mail: prawojazdy@nowydworgdanski.pl
  • P. Martyna Maćkowska

Wydział Komunikacji prowadzi sprawy związane z wprowadzaniem do centralnej ewidencji pojazdów wszystkich informacji określonych przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (w tym m.in.: rejestracje, zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu, adnotacje urzędowe o montażu instalacji gazowej, czasowe wycofania pojazdu z ruchu  etc.). 

Ponadto do zakresu naszych zadań należą wszelkie zagadnienia związane z prowadzeniem centralnej ewidencji kierowców, takie jak m.in.: wydawanie, cofanie, zatrzymywanie lub przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi oraz wydawanie pozwoleń tramwajowych.

Sprawujemy również nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów. Do naszych obowiązków należy ponadto wydawanie licencji w zakresie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy, zatwierdzanie projektów organizacji ruchu drogowego, przejmowanie na rzecz Powiatu pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kat. II i III.

Karty usług do pobrania: https://www.bip.nowydworgdanski.pl/268,jak-zalatwic-sprawe-w-starostwie?tresc=10401

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70