Powiat Nowodworski

Treść Strony

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

  • Zbigniew Ptak
    Starosta Nowodworski
    Przewodniczący Zarządu Powiatu
  • Barbara Ogrodowska
    Barbara Ogrodowska
    Wicestarosta Nowodworski

Zbigniew Bojkowski – członek Zarządu

Lubomir Głowacki – członek Zarządu

Stanisław Juszczyk– członek Zarządu

 

 

Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji (lata 2014 - 2018)

Gross Jacek – Przewodniczący Rady Powiatu

Kuczma Henryk – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Bojkowski Zbigniew

Cichosz Renata

Głowacki Lubomir

Juszczyk Stanisław

Ogrodowska Barbara

Pawłowski Roman

Ptak Zbigniew

Sobociński Andrzej

Stolarz Ireneusz

Tyburska Iwona

Ząbek Henryk

 

 

Komisje Stałe Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

Komisja rewizyjna

Przewodniczący Komisji Roman Pawłowski
Sekretarz Komisji Henryk Ząbek
Członek Komisji Renata Cichosz

Komisja samorządowo – społeczna

Przewodniczący Komisji Iwona Tyburska
Zastępca Przewodniczącego Komisji Roman Pawłowski
Członek Komisji Andrzej Sobociński

Komisja oświaty

Przewodniczący Komisji Ireneusz Stolarz
Zastępca Przewodniczącego Komisji Stanisław Juszczyk
Sekretarz Komisji Iwona Tyburska
Członek Komisji Lubomir Głowacki
Członek Komisji Henryk Kuczma
Członek Komisji Renata Cichosz

Komisja budżetu,
rozwoju gospodarczego i promocji powiatu

Przewodniczący Komisji Andrzej Sobociński
Zastępca Przewodniczącego Komisji Henryk Ząbek
Sekretarz Komisji Ireneusz Stolarz
Członek Komisji Zbigniew Bojkowski
   

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70