Powiat Nowodworski

Treść Strony

INAUGURACJA PROJEKTU "ZDOLNI Z POMORZA"

9 listopada br. w Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim odbyła się uroczysta 10. inauguracja projektu „Zdolni z Pomorza” - Powiat Nowodworski. Podczas spotkania z rąk Starosty Nowodworskiego Pana Jacka Grossa oraz Wicestarosty Pani Barbary Ogrodowskiej uczniowie z terenu naszego powiatu otrzymali zaświadczenia o udziale w w/w projekcie. Opiekun pedagogiczno – metodyczny projektu Pani Izabela Narewska przedstawiła założenia i cele jakim przyświeca realizacja całego przedsięwzięcia natomiast Pani Psycholog Barbara Górska przeprowadziła wykład pt. „Funkcjonowanie dziecka zdolnego w środowisku”. Uczniowie biorący udział w projekcie są objęci wsparciem umożliwiającym nabycie różnorodnych kompetencji kluczowych w ramach zajęć pozalekcyjnych z fizyki, matematyki, informatyki, biologii, chemii oraz kompetencji społecznych. Oprócz zajęć dodatkowych z poszczególnych przedmiotów uczniowie mogą również uczestniczyć m.in.: w warsztatach rozwijających kreatywność, spotkaniach akademickich, lidze zadaniowej czy konkursie projektów. W bieżącym roku szkolnym do projektu przyjęto 18 uczniów klas VII i VIII ze szkół podstawowych z terenu powiatu. Gratulujemy i życzymy powodzenia w zdobywaniu wiedzy i nowych kompetencji!

ODBIÓR CHODNIKA W MARZĘCINIE

Dnia 9 listopada br. Starosta Nowodworski Pan Jacek Gross wraz z Wicestarostą Panią Barbarą Ogrodowską oraz członkami Zarządu Powiatu Panem Andrzejem Sobocińskim, Panem Marcinem Głowackim oraz Panem Tomaszem Szczepańskim uczestniczyli w odbiorze końcowym robót budowlanych dot. budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2313G w miejscowości Marzęcino. W ramach inwestycji wykonano chodnik na odcinku ok. 600 m. Zadanie zostało zrealizowane ze środków budżetu Powiatu oraz dofinansowane z budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański. Koszt wykonania robót budowlanych wyniósł 474 812,72 zł.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW CZELADNICZYCH

9 listopada br. w sali Żuławskiego Parku Historycznego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów czeladniczych. Powiat Nowodworski reprezentował Pan Jacek Gross Starosta Nowodworski oraz Pani Ewa Pichola Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim wraz z Wicedyrektorem Panem Krzysztofem Muchą. Uroczystość swoją obecnością uświetnił Prezes Pomorskiej Izby Rzemiosł Pan Zbigniew Stencel, który dokonał pasowania pierwszoklasistów na ucznia zawodu czeladniczego. Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych w Nowym Dworze Gdańskim reprezentowali Starszy Cechu Piotr Łukasik oraz I Podstarszy Cechu Pani Dagmara Kleszcz. W trakcie uroczystości Starosta gratulując absolwentom i świeżo pasowanym uczniom podkreślił jak ważne jest zdobycie zawodu, który gwarantuje pozycję na rynku pracy, ale również jak ważną rolę w edukacji czeladnika odgrywa mistrz!

Wszystkim absolwentom i nowopasowanym uczniom serdecznie gratulujemy!

OTWARCIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W STEGNIE

W dniu dzisiejszym Pani Barbara Ogrodowska Wicestarosta Nowodworski, na zaproszenie Przedstawicieli Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych – Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” uczestniczyła w otwarciu Centrum Edukacji Ekologicznej w Stegnie. Pani Wicestarosta przy okazji wizyty podkreśliła, że dbanie o planetę to nie tylko codzienna troska o środowisko, ale też pogłębianie wiedzy na ten temat, a nowo utworzone Centrum Edukacji Ekologicznej w Stegnie jest tego doskonałym przykładem. Gratulując zaangażowania i inwencji założycielom wyraziła również nadzieję, że dzisiejsza uroczystość to kolejny krok mający na celu rozwój edukacji ekologicznej oraz promocji bogactwa przyrodniczego Powiatu Nowodworskiego.

AKTYWNA TABLICA

Powiat Nowodworski pozyskał 35.000, 00 zł w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica" edycja 2022. Z uzyskanego dofinansowania do Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zostaną zakupione pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów m. in. z zaburzeniami uwagi i koncentracji, z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z centralną dysfunkcją słuchu i słabosłyszących.POWSTANIE NOWA KLASOPRACOWNIA

Powiat Nowodworski we współpracy z Dyrekcją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim pozyskał 15.000, 00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 na doposażenie nowego pomieszczenia - klasopracowni do prac biurowych, przeznaczonej dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy im. Ireny Sendlerowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na zakup m.in. monitora interaktywnego, laptopa, bindownicy z materiałami eksploatacyjnymi i niszczarki dokumentów. Przedsięwzięcie umożliwi uczniom praktyczną naukę obsługi urządzeń biurowych.

SPOTKANIE DOTYCZĄCE ZACHOWAŃ SUICYDALNYCH

Zebranych gości przywitał Starosta Nowodworski Jacek Gross dziękując jednocześnie za podjęcie inicjatywy mającej na celu pomoc dzieciom i młodzieży w wyeliminowaniu niepokojącego zjawiska jakim są zachowania suicydalne. Podczas spotkania przedstawiciele organizatorów zilustrowali dane statystyczne i problemy z jakimi borykają się na co dzień oraz przedstawili jakie działania podejmowane są na chwilę obecną przez instytucje, które reprezentują. Jako przykład Pani Anna Ciewiertnia opowiedziała o działaniach podejmowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku m.in. o konkursie „Poznaj Moje Hobby” organizowanego w ramach projektu „Jesteśmy razem!”, wskutek którego podejmowane są różnego rodzaju działania profilaktyczne, w związku z narastającym zjawiskiem kryzysu psychologicznego dzieci i młodzieży, w tym zachowań suicydalnych. Spotkanie zakończyło się dyskusją.

ROZMOWY O PRZYSZŁOŚCI KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ

W dniu dzisiejszym w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim na zaproszenie Pana Marszałka Mieczysława Struka odbyło się spotkanie samorządowców z terenu naszego powiatu w sprawie przyszłości kolejki wąskotorowej. Podczas spotkania przedstawiciele Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych podpisali umowę z firmą, która na ich zlecenie wykona Studium Wykonalności dotyczące możliwości rozwoju żuławskiej kolei dojazdowej.

„HONOROWY DAWCA KRWI – ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU”

Starosta Nowodworski Jacek Gross w imieniu Ministra Zdrowia wręczył Panu Krzysztofowi Strug odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie.

INFORMACJA

Wydział Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż w związku z remontem przejazdu kolejowego w dniach 21-22 kwietnia 2022 r. nastąpi zamknięcie drogi na ul. Morskiej w Jantarze w miejscu prowadzonych prac.
Objazd odbywać się będzie zgodnie z załączonym projektem czasowej organizacji ruchu.

WIZYTA WICEMINISTRA

21 marca br. Starosta Jacek Gross wraz z Wicestarostą Barbarą Ogrodowską oraz Sekretarz Powiatu Panią Magdą Woźniak spotkali się z Wiceministrem Infrastruktury Grzegorzem Witkowskim oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Andrzejem Winiarskim. Podczas spotkania omówiono realizację strategicznych dla Powiatu Nowodworskiego inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej i wodnej.

POSIEDZENIE KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

W dniu 10 marca 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji bezpieczeństwa i porządku powołanej na kadencję na lata 2022 – 2024.

ODBIÓR DROGI W KMIECINIE

11 lutego br. Starosta Nowodworski Jacek Gross, Wicestarosta Barbara Ogrodowska oraz Członkowie Zarządu Powiatu Pan Tomasz Szczepański , Pan Marcin Głowacki wraz z Radnym Powiatu Nowodworskiego Panem Ireneuszem Stolarz dokonali odbioru robót dotyczących przebudowy drogi powiatowej 2304G w Kmiecinie (ul. Kwiatowa). W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię drogi na odcinku ok. 160 m. Całkowity koszt zadania wyniósł 241 634,73 zł, w całości sfinansowany został z budżetu Powiatu Nowodworskiego.

ODWOŁANIE STANU ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO

W związku z ustabilizowaniem się poziomu wód w rzekach powiatu nowodworskiego oraz Zalewu Wiślanego (stany średnie) – działając na postawie art. 34 ust.1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz.920 z późn. zm.)

                                            z dniem 24 stycznia 2022 roku od godziny 9.30

                                           ODWOŁUJĘ ALARM PRZECIWPOWODZIOWY

Dla gmin:

Gmina Nowy Dwór Gdański
Gmina Miasto Krynica Morska
Gmina Stegna
Gmina Sztutowo.

                                                                                                                                 STAROSTA                
                                                                                                                                         /-/
                                                                                                                                
Jacek Gross

KOMUNIKAT

Wydział Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, informuje o możliwości wystąpienia utrudnień w ruchu drogowym w dniu 15.01.2022 r., w godzinach od 8:00 do 17:00, na drodze powiatowej nr 2341G w miejscowości Stawiec, w związku z trwającą inwestycją.

 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Komunikat w sprawie ograniczenia pracy Wydziału Komunikacji w dniu 31 grudnia 2021 r.

Uprzejmie informujemy, iż obsługa interesantów Wydziału Komunikacji –zarówno w zakresie praw jazdy jak i rejestracji pojazdów, w dniu 31 grudnia 2021 r. (piątek)  odbywać się będzie do godz. 11.00.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

KONDOLENCJE

  • kondolencje

KOMUNIKAT WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY

Wydział Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż w związku z prowadzoną inwestycją na drodze powiatowej nr 2316G w miejscowości Łaszka w dniach 13 grudnia br. (w godzinach od 8.00 do 17.00) oraz 14 grudnia br. ( w godzinach od 8.00 do 15.00) będą występować utrudnienia komunikacyjne.

Za wszelkie uciążliwości przepraszamy.

POWIATOWE ĆWICZENIA OBRONNE „SZKARPAWA - 2021”

Zgodnie z tegorocznym planem działania, w dniach 24-25 listopada 2021 r. na terenie powiatu nowodworskiego przeprowadzone zostały powiatowe ćwiczenia obronne „SZKARPAWA - 2021”.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ LUBIESZEWO - TUJA

W dniu 25.11.2021 r. Starosta Nowodworski Jacek Gross wraz z Wicestarostą Barbarą Ogrodowską oraz Członkami Zarządu Panem Marcinem Głowackim i Panem Andrzejem Sobocińskim dokonali odbioru robót dotyczących przebudowy drogi powiatowej nr 2344G Lubieszewo - Tuja. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię drogi na odcinku 650 m oraz przebudowano istniejące zjazdy. Zadanie dofinansowane zostało w 50% ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg natomiast pozostała kwota pokryta została z budżetu Powiatu oraz dotacji udzielonej przez Gminę Nowy Dwór Gdański. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 618 863,68 zł.

KOLEJNA DROGA PRZEBUDOWANA

Starosta Nowodworski Jacek Gross wraz z Wicestarostą Barbarą Ogrodowską oraz Członkiem Zarządu Marcinem Głowackim wzięli udział w odbiorze inwestycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2329G w miejscowości Broniewo.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Dnia 30 września 2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Przewodniczący komisji - Starosta Powiatu Nowodworskiego – Jacek Gross uroczyście przywitał przedstawicieli Starostwa i Rady Powiatu Nowodworskiego oraz służb, straży, inspekcji i instytucji, które czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu oraz turystów.

Za nami 28. edycja konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2021”

W dniu 24 września br. roku Pan Jacek Gross Starosta Nowodworski miał przyjemność wręczyć nagrodę w postaci bonu o wartości 1.000 zł, Panu Witoldowi Kolasa sołtysowi Tujska. Sołectwo uhonorowane zostało w ramach konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2021” za zajęcie I miejsca w kategorii wieś na etapie powiatowym.

Program ERASMUS+

22 września br. w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Programu ERASMUS +. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele szkół z terenu powiatów nowodworskiego, gdańskiego oraz miasta Gdańsk.

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, który jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 190 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

KONDOLENCJE

„Niełatwo jest pogodzić się z tym, czym czasem obarcza nas życie.

Pozostaje mieć nadzieję i wiarę w sens tych doświadczeń...”

 

Panu JACKOWI GROSS

Staroście Nowodworskiemu  

       wyrazy współczucia z powodu śmierci

przybranej Mamy

Heleny Sabatowskiej - Gross

 

 

 składają

Przewodniczący Rady Powiatu                                   Wicestarosta Nowodworski

w Nowym Dworze Gdańskim                                         Barbara Ogrodowska    

        Robert Ciżmowski                                                      wraz z pracownikami

        wraz z Radnymi                                                      Starostwa Powiatowego

                                                                                         w Nowym Dworze Gdańskim

DYŻUR TELEFONICZNY PRZEWODNICZĄCEGO RADY

Dnia 1 września 2021 r. (środa) w godz. 15.30 – 16.30, dyżur telefoniczny w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie przyjmowania skarg i wniosków, skierowanych do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim będzie pełnił Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady Powiatu (tel. 55 247 3671 wew. 147).

VIII sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2020 r.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz  art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) zwołuję VIII  sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2020 r.

Termin:  29.09.2020 r. (wtorek) godz. 9.00 tryb zdalny

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

4.  Przyjęcie protokołów z sesji: VII z dnia 24.08.2020 r.      

3.  Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.

4. Przedstawienie sprawozdań rocznych z działań podejmowanych przez Nadzory Wodne na terenie Powiatu Nowodworskiego.

5.  Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

5.1 przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez Komisję
       Rewizyjną za I półrocze 2020 r.– przedstawia Pan Ireneusz Stolarz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

5.2 zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim
       w zakresie wniosku Pana Zbigniewa Bojkowskiego złożonego do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
       w dniu 12 sierpnia 2020 r. – przedstawia Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady Powiatu

6.  Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

6.1  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2020 r.

6.2    Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego za
I półrocze 2020 r.

7.  Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

8.   Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.

9.  Wnioski i oświadczenia Radnych.

10.  Zakończenie obrad.

 

                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                             Robert Ciżmowski

 

UWAGA‼️

Trwa nabór na szkolenia dla KGW z woj. pomorskiego????

DYŻUR TELEFONICZNY WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY

Dnia 25 sierpnia 2021 r. (środa) w godz. 15.30 – 16.30, dyżur telefoniczny w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie przyjmowania skarg i wniosków, skierowanych do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim będzie pełnił Pan Lubomir Głowacki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu (tel. 55 247 3671 wew. 147).
[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70