Powiat Nowodworski

Treść Strony

  • Herb Powiatu Nowodworskiego
    Herb Powiatu Nowodworskiego

INFORMACJE O POWIECIE NA STRONIE "POLSKA W LICZBACH": http://www.polskawliczbach.pl/powiat_nowodworski_pomorskie

Geografia

Powiat Nowodworski położony jest na północy Polski, we wschodniej części województwa pomorskiego. Składają się na niego dwie duże krainy geograficzne: Żuławy Wiślane i Mierzeja Wiślana. Administracyjnie w skład powiatu wchodzi 5 gmin: Ostaszewo, Stegna, Sztutowo (gminy wiejskie), Krynica Morska (gmina miejska) oraz miasto i gmina Nowy Dwór Gdański (gmina miejsko–wiejska). Głównymi rzekami powiatu są Nogat, Szkarpawa i Tuga, nad którą położone jest największe miasto – Nowy Dwór Gdański. Jest to teren w większości rolniczy przez wzgląd na sprzyjające tu do uprawy warunki naturalne – zwłaszcza żyzne gleby.

Demografia

Według źródeł Głównego Urzędu Statystycznego terytorium powiatu zamieszkuje  34 633 mieszkańców. Sama gmina liczy natomiast 18 338 mieszkańców, z czego około 10 tys. to mieszkańcy miasta, a około 8 tys. stanowią mieszkańcy wsi. Pod względem płci nie ma tu dużych dysproporcji – stosunkowy udział zarówno mężczyzn jak i kobiet w ogólnej liczbie ludności oscyluje wokół 50% z niewielką przewagą kobiet. Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi 9 268, w wieku produkcyjnym 22 239, zaś w wieku poprodukcyjnym 5 230 osób.

Gospodarka

Głównymi sektorami gospodarczymi powiatu są turystyka i rolnictwo. Największa liczba turystów odwiedza teren Mierzei Wiślanej, której posiada wspaniały mikroklimat. Ponadto wiele zabytków i charakterystycznych dla regionu obiektów (wały przeciwpowodziowe, domy podcieniowe) stanowi niezaprzeczalny atut powiatu. Dla rozwoju rolnictwa najbardziej sprzyjające warunki występują na Żuławach, gdzie żyzne gleby mady stanowią znakomite podłoże dla uprawy takich gatunków roślin jak buraki cukrowe, pszenica, rzepak, czy kukurydza. W sferze zatrudnienia według sektorów, największa część wszystkich osób pracujących w powiecie zatrudniona jest w sektorze usług nierynkowych – około 40%, stosunkowo duża część pracujących, zwłaszcza w odniesieniu do wszystkich powiatów województwa pomorskiego, zatrudniona jest w rolnictwie – około 7%. Podobne tendencje zauważa się ponadto jedynie w powiecie człuchowskim i słupskim. Stopa bezrobocia w powiecie nowodworskim utrzymuje stosunkowo stałą tendencję – od 1999 do 2009 roku spadła o 5,4 punktu procentowego (z 28,8% w 1999 na 23,4% w 2009).

Kultura

W naszym powiecie zauważalne jest duże zaangażowanie jednostek publicznych w rozpowszechnianiu wartości kulturowych oraz krzewieniu lokalnych trendów kulturowych. Najprężniej działającą jednostką jest Żuławski Ośrodek Kultury mający swoja siedzibę przy ulicy Sikorskiego 21, w sąsiedztwie budynku Starostwa. W ŻOK-u prężnie działają takie sekcje jak wokalna, teatralna, „Dźwięk, muzyka, relaks”, kick-boxingu, wędkarska oraz sekcja haftu i robótek ręcznych. Poza ŻOK-iem dużą rolę w krzewieniu lokalnej kultury odgrywa Zespół ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji, turystyki i sportu Starostwa Powiatowego. Cały zespół wykazuje aktywność podczas ważnych wydarzeń w województwie poprzez czynne uczestnictwo oraz organizowanie stoisk informacyjnych o powiecie. Istotną funkcję kulturotwórczą odgrywają również kluby sportowe LKS Żuławy oraz Żuławskie Towarzystwo Sportowe, dzięki którym informacje o naszym powiecie docierają razem z nimi w rożne zakątki kraju. Na terenie powiatu działa również wiele stowarzyszeń zrzeszających członków zainteresowanych promowaniem różnych walorów regionu, m. in. są to: Stowarzyszenie „Żuławy”, Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego, Stowarzyszenie „Sprawni inaczej” stowarzyszenia w mniejszych miejscowościach, jak na przykład Stowarzyszenie „Strefa Turystyczna Nogat”, Stowarzyszenie Przyjaciół Marzęcina, czy Stowarzyszenie Kmiecin.

Turystyka

Region Powiatu Nowodworskiego jest bardzo atrakcyjny pod względem turystycznym dzięki bogatej ofercie agroturystycznej oraz dostępowi do morza. To właśnie obszar Mierzei Wiślanej przeżywa największe oblężenie turystyczne, zwłaszcza w sezonie letnim. Na pasie nadmorskim znajduje się mnóstwo obiektów wartych zwiedzenia. Najbardziej charakterystyczne dla tego regionu są domy podcieniowe, kościoły ryglowe, cmentarze mennonickie oraz gdzieniegdzie ostatnie ze swojego rodzaju wiatraki holenderskie. Wszystkie obiekty można zwiedzić korzystając z proponowanych szlaków pieszych i rowerowych. Największą atrakcją Powiatu Nowodworskiego, zwłaszcza w sezonie letnim, jest Żuławska Kolej Dojazdowa, czyli po prostu kolejka wąskotorowa. Więcej informacji o kolejce i aktualny rozkład na stronie internetowej: www.arrivapcc.pl

Powiat w Unii Europejskiej

Powiat Nowodworski posiada szerokie doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej oraz w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych na rozwój i wsparcie zaplecza społecznego i gospodarczego powiatu. Dzięki środkom finansowym z budżetu Wspólnoty na terenie powiatu zrealizowano już kilka projektów – głównie związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi – które przyczyniły się do wzrostu atrakcyjności regionu oraz poprawy stosunków społecznych między mieszkańcami. Realizowane projekty stworzyły ponadto możliwość integracji między poszczególnymi miejscowościami powiatu. W ramach współpracy unijnej w szkołach powiatu organizowane są także międzynarodowe wymiany uczniów, które pozwalają dzieciom poszerzać horyzonty oraz osobiście weryfikować autentyczność informacji o innych krajach zdobywanych podczas zajęć.

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70