Powiat Nowodworski

Treść Strony

I SESJA RADU POWIATU NOWODWORSKIEGO VII KADENCJI

6 maja br. w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim odbyła się I sesja Rady Powiatu Nowodworskiego VII kadencji. Obrady Rady Powiatu Nowodworskiego kadencji 2024-2029 otworzył radny senior Zbigniew Ptak. Po otwarciu posiedzenia nowo wybrani radni złożyli ślubowanie wypowiadając słowa roty: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Część z samorządowców po wypowiedzeniu słów „Ślubuję” dodała „Tak mi dopomóż Bóg”.
Podczas inaugurującej sesji Rady Powiatu przeprowadzono niejawną procedurę głosowania,
w wyniku której radni dokonali wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu, dwóch Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, Starosty, Wicestarosty oraz członków Zarządu Powiatu.  Na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu radni wybrali radnego Zbigniewa Ptaka. Na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu zostali wybrani Panowie: Tomasz Witkowski i Henryk Ząbek.
Na stanowisko Starosty Nowodworskiego została wybrana Pani Barbara Ogrodowska, której kandydaturę poparli wszyscy obecni na sesji radni. Wicestarostą Nowodworskim został Pan Lubomir Głowacki. Ostatnim punktem sesji był wybór członków Zarządu Powiatu, którymi zostali Panowie: Michał Ambroziak, Kamil Bemowski, Marcin Głowacki.

 • I SESJA RADU POWIATU NOWODWORSKIEGO VII KADENCJI 1
 • I SESJA RADU POWIATU NOWODWORSKIEGO VII KADENCJI 2
 • I SESJA RADU POWIATU NOWODWORSKIEGO VII KADENCJI 3
 • I SESJA RADU POWIATU NOWODWORSKIEGO VII KADENCJI 4
 • I SESJA RADU POWIATU NOWODWORSKIEGO VII KADENCJI 5
 • I SESJA RADU POWIATU NOWODWORSKIEGO VII KADENCJI 6
 • I SESJA RADU POWIATU NOWODWORSKIEGO VII KADENCJI 7
 • I SESJA RADU POWIATU NOWODWORSKIEGO VII KADENCJI 8
 • I SESJA RADU POWIATU NOWODWORSKIEGO VII KADENCJI 9
 • I SESJA RADU POWIATU NOWODWORSKIEGO VII KADENCJI 10
 • I SESJA RADU POWIATU NOWODWORSKIEGO VII KADENCJI 11
 • I SESJA RADU POWIATU NOWODWORSKIEGO VII KADENCJI 12
 • I SESJA RADU POWIATU NOWODWORSKIEGO VII KADENCJI 13
 • I SESJA RADU POWIATU NOWODWORSKIEGO VII KADENCJI 14
 • I SESJA RADU POWIATU NOWODWORSKIEGO VII KADENCJI 15
 • I SESJA RADU POWIATU NOWODWORSKIEGO VII KADENCJI 16
 • I SESJA RADU POWIATU NOWODWORSKIEGO VII KADENCJI 17
 • I SESJA RADU POWIATU NOWODWORSKIEGO VII KADENCJI 18

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70