Powiat Nowodworski

Treść Strony

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA
2017.11.13
Święto Niepodległości nowy dwór gdański 2017, 11 listopada

Mieszkańcy Nowego Dworu Gdańskiego uczcili narodowe Święto Niepodległości. Pomimo niesprzyjającej pogody mieszkańcy i delegacje licznie dopisali, by wziąć udział w uroczystościach. Powiat Nowodworski reprezentowali podczas uroczystości Przewodniczący Rady Powiatu w Nowym Dworze Gd. Jacek Gross oraz Członkowie Zarządu Powiatu: Stanisław Juszczyk i dr Zbigniew Bojkowski. Tradycyjnie obchody rozpoczęły się od mszy świętej, po której mieszkańcy przeszli pod obelisk ku czci Poległych i Pomordowanych za Wolną i Niepodległą Ojczyznę. Tam liczni przedstawiciele władz i organizacji społecznych złożyli kwiaty.

KONFERENCJA DOTYCZĄCA PROBLEMATYKI HANDLU LUDŹMI.
2017.11.13
konferencja handel ludżmi nowy dwór gdański, policja nowy dwór gd, kpp nowy dwór gdański

W piątek 27 października br. w Nowym Dworze Gdańskim odbyła się konferencja pt. „Prawne i społeczne aspekty handlu ludźmi”. Organizatorami przedsięwzięcia była Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim oraz Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu. Celem konferencji było podniesienie świadomości na temat zjawiska handlu ludźmi. Starostwo Powiatowe reprezentowała, Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska.

POWIATOWY DZIEŃ SENIORA Z ENERGĄ
2017.11.13
Powiatowe Dni Seniora z Energą w Nowym Dworze Gdańskim

Podczas Powiatowych Dni Seniora z Energą, 4 listopada br. w Nowym Dworze Gdańskim przygotowano szereg bezpłatnych atrakcji dedykowanych specjalnie dla osób starszych. Strefa zdrowia, badania EKG, poziom cukru we krwi, ciśnienie oraz spotkania z lekarzem – specjalistą geriatrii i dietetykiem. Odbyły się także warsztaty, wykłady policji na temat zagrożeń, metody działań oszustów. Nie zabrakło konkursów, dobrej zabawy, muzyki oraz słodkiego poczęstunku. Seniorzy z Powiatu Nowodworskiego spędzili bardzo intensywny dzień, wypełniony atrakcjami.

LAMPIONY SZCZĘŚCIA - OSTRZEŻENIE
2017.11.10
LAMPIONY SZCZĘŚCIA - OSTRZEŻENIE

Lampiony szczęścia to ogień, którego nikt nie kontroluje. Wykorzystywane są m. in. na weselach, festynach, festiwalach i innych imprezach plenerowych. Wyglądają pięknie, ale mogą bardzo łatwo wywołać pożar. Spadną tam, gdzie je wiatr zaniesie, mogąc spowodować pożar lasu, łąki, materiału palnego składowanego w terenie lub też zabudowań wykonanych z materiałów palnych. Lampiony należy traktować jak otwarte źródła ognia, które w zależności od warunków atmosferycznych mogą unieść się na wysokość kilkuset metrów oraz przenieść na odległość kilku kilometrów.

LISTOPADOWE OBRADY RADY
2017.11.08
LISTOPADOWE OBRADY RADY

Rada Powiatu na sesji w dniu 3 listopada br. główną uwagę poświęciła uhonorowaniu laureatów za wysokie wyniki sportowe oraz funkcjonowaniu służby zdrowia w Powiecie Nowodworskim.

NAGRODY SPORTOWE POWIATU NOWODWORSKIEGO WRĘCZONE
2017.11.08
NAGRODY SPORTOWE POWIATU NOWODWORSKIEGO WRĘCZONE

Jacek Gross – Przewodniczący Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim i Zbigniew Ptak – Starosta Nowodworski wręczyli podczas sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nagrody dla wyróżniających się w 2016 roku sportowców z Żuław i Mierzei. Jest to już tradycyjna doroczna uroczystość promująca uprawianie sportu wyczynowego na obszarze naszego powiatu.
Uhonorowano siedmiu sportowców w trzech dyscyplina sportowych: piłce siatkowej, piłce nożnej plażowej (beach soccerze) i futsalu.

KOMUNIKAT!
2017.11.07
KOMUNIKAT erasmus +, starostwo powiatowe,

Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+ - praktycznych warsztatów z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.

STAROSTA NOWODWORSKI ODWIEDZIŁ STRAŻAKÓW Z OSP JANTAR.
2017.11.07
STAROSTA NOWODWORSKI ODWIEDZIŁ STRAŻAKÓW Z OSP JANTAR.

Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak podczas prezentacji otrzymanego nowego-nowoczesnego samochodu "bojowego" spotkał się ze strażakami OSP Jantar i przekazał im gratulacje.

INFORMACJA LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ
2017.11.07
INFORMACJA LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei ogłasza trzy nabory wniosków o dofinansowanie na rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczych w ramach następujących przedsięwzięć:

  • 1.1.3 – Działalność turystyczna i okołoturystyczna- prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana)
  • 1.1.2 – Działalność turystyczna i okołoturystyczna
  • 1.1.4 – Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru

w zakresie działania  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności  terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017.11.06
ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej dla uczestników projektu „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.
Nr zapytania: 1/2017

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70