Powiat Nowodworski

Treść Strony

INFORMACJA LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ
2017.11.07
INFORMACJA LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei ogłasza trzy nabory wniosków o dofinansowanie na rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczych w ramach następujących przedsięwzięć:

  • 1.1.3 – Działalność turystyczna i okołoturystyczna- prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana)
  • 1.1.2 – Działalność turystyczna i okołoturystyczna
  • 1.1.4 – Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru

w zakresie działania  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności  terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017.11.06
ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej dla uczestników projektu „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.
Nr zapytania: 1/2017

KONWENT POWIATÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
2017.11.04
KONWENT POWIATÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

W dniu 27.10.2017 r. odbył się Konwent Powiatów Województwa Pomorskiego, którego gospodarzem był Powiat Starogardzki. Z ramienia Powiatu, w konwencie uczestniczył Starosta Powiatu Nowodworskiego Zbigniew Ptak.

KONKURS PIĘKNA WIEŚ POMORSKA ROZSTRZYGNIĘTY
2017.11.02
KONKURS PIĘKNA WIEŚ POMORSKA ROZSTRZYGNIĘTY

31 października 2017 r. Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak uczestniczył w gali Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2017. Uroczystość odbyła się w Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Nagrody zwycięzcom wręczył Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

4 LISTOPADA 2017 R. O GODZINIE 10.00 ZAPRASZAMY NA DNI SENIORA DO ŻUŁAWSKIEGO DOMU KULTURY W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
2017.11.02
4 LISTOPADA 2017 R. O GODZINIE 10.00 ZAPRASZAMY NA DNI SENIORA DO ŻUŁAWSKIEGO DOMU KULTURY W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Jesień wieku to nie jest czas pozbawiony aktywności. Przekroczenie 60 roku życia nie musi oznaczać zamknięcia się w domu czy w poczekalni przychodni. Seniorzy chętnie podejmują wyzwania intelektualne, uczestnicząc np. w zajęciach uniwersytetu trzeciego wieku oraz rozpoczynają aktywność ruchową, poprawiają kondycję fizyczną.

SPOTKANIE DLA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA KONSTRUOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
2017.10.31
SPOTKANIE DLA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA KONSTRUOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W dniu 31 października br. Starosta Zbigniew Ptak w imieniu własnym oraz Eksperta Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Pana Piotra Wołkowińskiego  przywitał gości zaproszonych na spotkanie osób odpowiedzialnych  za konstruowanie zamówień publicznych w ramach projektu „Społecznie przede wszystkim! Usługi społeczne w rękach podmiotów ekonomii społecznej – efektywne  mechanizmy zlecenia na bazie doświadczeń zagranicznych jednostek samorządu terytorialnego”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele jednostek organizacyjnych Powiatu, pracownicy  Starostwa  oraz ościennych urzędów.  

RUSZA "MALUCH +" 2018
2017.10.31
RUSZA "MALUCH +" 2018

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2018. Z pieniędzy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie można utworzyć miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. Dotyczy to także obszarów, gdzie taka opieka już istnieje, ale wciąż w zbyt małym zakresie.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie www.mrpips.gov.pl

ODWOŁANIE STANU ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO
2017.10.31
ODWOŁANIE STANU ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO

W związku z aktualną sytuacją hydro-meteorologiczną oraz obniżeniem stanów wód rzek na terenie Powiatu Nowodworskiego i  Zalewu Wiślanego  - Starosta Nowodworski  ogłosił dla Gmin:

  • Nowy Dwór Gdański,
  • Krynica Morska,
  • Stegna,
  • Sztutowo

 ODWOŁANIE STANU ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO

VI FORUM POMORSKIEJ EDUKACJI
2017.10.31
VI FORUM POMORSKIEJ EDUKACJI

27 października 2017 r., na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, odbyło się VI Forum Pomorskiej Edukacji, podczas którego Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim reprezentowała Beata Zawadzka – Inspektor ds. oświaty.

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70