Powiat Nowodworski

Treść Strony

"Przebudowa balkonów w Domu Pomocy Społecznej MORS w Stegnie" – II nabór

Wartość projektu ogółem: 178.227,00 zł
Dofinansowanie: 109.854,40 zł
Wkład własny Powiatu: 68 372,60 zł

W ramach projektu Powiat Nowodworski wykonał następujący zakres: przebudowa balkonów: parter, blok „B” i „C” strona zachodnia budynku oraz parter, blok „B” strona wschodnia budynku. Zakres wykonanych robót: prace rozbiórkowe, przebudowa balkonów, demontaż  i utylizacja istniejących balustrad oraz obróbek blacharskich, rozbiórka istniejących warstw balkonowych, reprofilacja płyt balkonowych z odtworzeniem nawierzchni z płytek gresowych, montaż nowych balustrad systemowych.

"Modernizacja dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej MORS w Stegnie" – II nabór

Wartość projektu ogółem: 322 384,00 zł
Dofinansowanie: 290 145,60 zł
Wkład własny Powiatu: 32 238,40 zł

W ramach projektu Powiat Nowodworski wykonał następujący zakres:

  1. demontaż istniejącego dźwigu osobowego wraz z wyposażeniem;
  2. poszerzenie otworów drzwiowych od strony istniejącego budynku; 
  3. wykonanie nowych otworów drzwiowych w szybie windy; 
  4. zainstalowanie rolety antywłamaniowej w nowym otworze drzwiowym – roleta sterowana elektrycznie oraz uruchamiana pilotem;
  5. zainstalowanie nad wejściem szklanego daszku ze szkła hartowanego w konstrukcji ze stali nierdzewnej, wymiary daszku: 150x200 cm,
  6. wykonanie niezbędnych prac naprawczych przy nowym wyjściu; 
  7. wyrównanie ścian wewnętrznych szybu windy po demontowanych elementach; 
  8. instalacja nowego dźwigu wraz z niezbędnym wyposażeniem;
  9. wykonanie dojść pieszych do zewnętrznych drzwi windy.

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2341G w m. Stawiec" – I nabór

Wartość projektu ogółem: 635 893,27 zł
Dofinansowanie: 450 292,00 zł
Wkład własny Powiatu: 185 601,27 zł

W ramach projektu Powiat Nowodworski wykonał następujący zakres: remont istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni o długości ok. 550 m na pełnej szerokości jezdni. Wykonanie konstrukcji włączeń zjazdów oraz utwardzenie poboczy.

"Przebudowa drogi powiatowej nr 23240 w zakresie budowy zatok parkingowych wzdłuż drogi powiatowej Nr 23240 Port Rybacki - Jantar w m. Jantar, ul. Morska. Gmina Stegna" – I nabór

Wartość projektu ogółem: 422 831,00 zł
Dofinansowanie: 422 831,00 zł
Wkład własny Powiatu: 0,00 zł

W ramach projektu Powiat Nowodworski wykonał następujący zakres: budowa zatok parkingowych dla samochodów osobowych (około 77 szt.) wraz z budową chodnika.

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70