Powiat Nowodworski

Treść Strony

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU NOWODWORSKIEGO

STAROSTA NOWODWORSKI
ZAPRASZA DO KORZYSTANIA

Z NIEODPŁATNEJ  POMOCY PRAWNEJ  ORAZ  NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA  OBYWATELSKIEGO

  • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 28 B (budynek Sądu Rejonowego w Malborku)

Godziny pracy punktu:

Poniedziałek    Wtorek    Środa    Czwartek    Piątek
8.00-12.00 8.00-12.00 12.00-16.00 8.00-12.00   8.00-12.00

 

  • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Stegnie przy ul. Morskiej 11 (Dom Pomocy Społecznej „Mors”)

Godziny pracy punktu:

Poniedziałek    Wtorek    Środa    Czwartek    Piątek
15.30-19.30 14.00-18.00 8.00-12.00 8.00-12.00   14.00-18.00

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

DYŻURY SPECJALISTYCZNE

Starosta Nowodworski zachęca do skorzystania z dyżurów specjalistycznych utworzonych na terenie całego kraju w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Lista dyżurów opublikowana jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne

  • -
  • autor: Małgorzata Łojko, data: 2019-05-01
  • -
  • -
  • -
  • -
[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70