Powiat Nowodworski

Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

Treść Strony

Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3668 faks +48 55 247 3670

Podnspektor Mariusz Sowiński, pokój nr 38, tel. wew. 148, +48 55 247 0056, +48 502 504 067
e-mail: m.sowinskim.sowinski@nowydworgdanski.pl

Zakres działania stanowiska ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

Do podstawowych zadań należą sprawy w zakresie:
- zarządzania kryzysowego,
- obronności,
- obrony cywilnej,
- ochrony przeciwpożarowej,
- komisji bezpieczeństwa i porządku.

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70