Powiat Nowodworski

Zespół ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji, turystyki i sportu

Treść Strony

Zespół ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji, turystyki i sportu

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3671
faks +48 55 247 3670

W skład zespołu wchodzą:

  1. Inspektor  – Iwona Sawicka (pokój nr 31, tel. wew. 113, projekty@nowydworgdanski.pl)
  2. Podinspektor – Grzegorz Gola (pokój nr 29, tel. wew. 156, fundusze@nowydworgdanski.pl)
  3. Inspektor – Emil Słodownik (pokój nr 31, tel. wew. 137, dotacje@nowydworgdanski.pl)
  4. Specjalista – Edyta Kozakiewicz (pokój nr 31, tel. wew. 113, promocja@nowydworgdanski.pl)


Zespół ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, turystyki, promocji i sportu (Zespół PTS) inicjuje i koordynuje działania związane z pozyskiwaniem funduszy europejskich dla Powiatu i jednostek podległych. Utrzymuje kontakty z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi programy pomocowe, w ramach przygotowywania i realizacji projektów oraz monitoruje ich realizację.

Zespół PTS realizuje również sprawy związane z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego oraz instytucjami wspierającymi działalność tych organizacji. Dodatkowo zajmuje się promocją, turystyką i sportem w Powiecie Nowodworskim.

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70