Powiat Nowodworski

Treść Strony

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Dnia 30 września 2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Przewodniczący komisji - Starosta Powiatu Nowodworskiego – Jacek Gross uroczyście przywitał przedstawicieli Starostwa i Rady Powiatu Nowodworskiego oraz służb, straży, inspekcji i instytucji, które czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu oraz turystów. Przedmiotem spotkania była ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie sezonu letniego 2021 na terenie powiatu nowodworskiego, z uwzględnieniem oceny stanu bezpieczeństwa miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży. W ocenie komisji wszystkie służby, straże, inspekcje i instytucje bardzo dobrze wywiązały się z powierzonych im zadań. Podczas spotkania poruszono także problematykę aktualnie obowiązujących przepisów i wymagań, w zakresie bezpieczeństwa oraz omówiono problematykę współdziałania służb podczas prowadzenia akcji ratowniczo – poszukiwawczej na wodach Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego. Obrady zakończył Pan Jacek Gross, dziękując wszystkim zgromadzonym za aktywny udział w pracach Komisji.

  • komisja zdj 4
  • komisja zdj 2
  • 243341981_1240407006465717_3868933860524978102_n
  • 243341981_1240407006465717_3868933860524978102_n

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70