Powiat Nowodworski

Treść Strony

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2024

Dziś, w Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Gdańskim Pani Barbara Ogrodowska Wicestarosta Nowodworski uroczyście otworzyła kwalifikację wojskową na terenie powiatu nowodworskiego.

W wydarzeniu uczestniczyli:  ppłk Krzysztof Janczak – Szef WCR Malbork,  Antoni Pysz – Przedstawiciel Wojskowego Centrum Rekrutacji w Malborku, Ewa Dąbska – Wójt Gmina Stegna oraz Jacek Michalski – Burmistrz Gmina Nowy Dwór Gdański.

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu nowodworskiego potrwa do 13 lutego 2024 roku,  do stawiennictwa zostali wezwani:

 • mężczyźni urodzeni w 2005 r.;
 • ️mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby, które w latach 2022-2023:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1997–2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
 • osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.
 • Kwalifikacja wojskowa 2024 1
 • Kwalifikacja wojskowa 2024 2
 • Kwalifikacja wojskowa 2024 3
 • Kwalifikacja wojskowa 2024 4
 • Kwalifikacja wojskowa 2024 5
 • Kwalifikacja wojskowa 2024 6
 • Kwalifikacja wojskowa 2024 7
 • Kwalifikacja wojskowa 2024 8

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70