Powiat Nowodworski

Treść Strony

DEBATA OKSFORDZKA

Dnia 10 marca 2023 roku w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim odbyła się debata oksfordzka w ramach projektu „Centrum Wsparcia Doradczego Plus” realizowanego dla Partnerstwa - Obszar Funkcjonalny Żuławy na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Obecna edycja CWD+ wdrażana jest przez Fundację Fundusz Współpracy oraz Związek Miast Polskich. Organizatorem debaty było Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim przy współpracy Klubu Nowodworskiego, Żuławskiego Parku Historycznego oraz przedstawicieli Związku Miast Polskich.

W debacie uczestniczyła młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim oraz Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim. Celem spotkania było pogłębienie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Nowodworskiego na potrzeby przygotowywanej strategii dla Żuław.

Debata miała za zadanie obronić lub obalić tezę sformułowaną na początku spotkania: „Żuławy są idealnym miejscem do życia”. Młodzież wykazała się ogromną wiedzą merytoryczną na temat Żuław i żarliwie broniła argumentów swojej strony. Utrudnieniem dla debatujących był fakt, że uczestnicy wylosowali stronę debaty dzień przed spotkaniem. Musieli zatem być przygotowani na argumentację zarówno propozycji, jak i opozycji oraz umieć obronić argumenty, z którymi nie musieli się w rzeczywistości zgadzać. Na uwagę zasługuje również fakt, że debata przebiegała zgodnie z zasadami debaty oksfordzkiej, a uczniowie pokazali, że można dyskutować i spierać się siłą argumentów w sposób kulturalny.

W rolę Marszałka debaty wcielił się Starosta Powiatu Nowodworskiego – Jacek Gross a w rolę Sekretarza debaty - Pani Kamila Ziętek. W spotkaniu wzięli udział m.in.: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego – Jacek Michalski, dyrektorzy i nauczyciele szkół z terenu Powiatu oraz mieszkańcy.

Osoby uczestniczące w spotkaniu (debatujący i publiczność) miały możliwość poszerzenia wiedzy o naszym regionie, zwrócenia uwagi na sprawy nurtujące mieszkańców, jak również wyrażenia swojej opinii, co mogłoby się przyczynić do tego, aby Żuławy stały się miejscem przyjaznym młodym ludziom.

Była to już trzecia debata oksfordzka z młodzieżą przeprowadzona w ramach procesu opracowania Strategii Rozwoju dla Obszaru Funkcjonalnego Żuławy. Zebrany podczas spotkania materiał posłuży do sformułowania celów oraz przedsięwzięć na etapie pracy nad strategią dla Obszaru Funkcjonalnego Żuławy.

 

 • DSC_6501
 • DSC_6505
 • DSC_6512
 • DSC_6521
 • DSC_6541
 • DSC_6547
 • DSC_6548
 • DSC_6556
 • DSC_6578
 • DSC_6581
 • DSC_6598
 • DSC_6606
 • DSC_6680
 • DSC_6684
 • DSC_6610
 • DSC_6637
 • DSC_6644
 • DSC_6688
 • DSC_6696
 • DSC_6704

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70