Powiat Nowodworski

Treść Strony

Konkurs na Wieniec Dożynkowy

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim serdecznie zaprasza wszystkie sołectwa z terenu Powiatu Nowodworskiego do udziału w konkursie na ,,Wieniec Dożynkowy”, który odbędzie się podczas Dożynek Żuławskich w dniu 3 września br. w miejscowości Jazowa.

Zgodnie z regulaminem konkursu przyjętym Uchwałą Nr 101/2022 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie organizacji Powiatowego Konkursu na ,,Wieniec Dożynkowy” w konkursie uczestniczą wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa z terenu Powiatu Nowodworskiego. Prawo udziału w konkursie przysługuje osobom pełnoletnim, które dokonały zgłoszenia udziału w konkursie do dnia 26 sierpnia 2022 roku do godz. 14:30 na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Powiatowego Konkursu na ,,Wieniec Dożynkowy” oraz załączyły podpisaną Klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do Regulamin Powiatowego Konkursu na ,,Wieniec Dożynkowy” i oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku i danych osobowych stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu Powiatowego Konkursu na ,,Wieniec Dożynkowy”.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonywać drogą mailową na adres m.wereszczynska@nowydworgdanski.pl, osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów.

  • 3000 bon

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70