Powiat Nowodworski

Treść Strony

KOLEJNE DOFINANSOWANIE PRZYZNANE

Powiat Nowodworski otrzymał pozytywną decyzję o przyznaniu środków finansowych z PFRON w ramach programu „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”. Środki w wysokości 1 502 375,00 zł przeznaczone zostaną na utworzenie i uruchomienie Ośrodka Wsparcia i Testów w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Dworze Gdańskim. W ramach projektu zakupione zostaną m.in.: laptopy, tablety, przenośne notatniki brajlowskie, powiększalniki, pętle indukcyjne, oprogramowania dla słabowidzących i niesłyszących, linijki brajlowskie w celu ich testowania w warunkach domowych przez osoby z niepełnosprawnością. Projekt zakład również podnoszenie kompetencji personelu zaangażowanego w realizację zadania poprzez udział w szkoleniach i warsztatach. Ośrodek Wsparcia i Testów będzie udzielał wsparcia obejmującego w szczególności:

  • świadczenie porad osobom z niepełnosprawnością w optymalnym wyborze właściwych do aktualnych potrzeb sprzętów/urządzeń/oprogramowania, umożliwiających likwidację lub ograniczenie barier funkcjonalnych lub poznawczych.
  • świadczenie porad członkom rodzin osób z niepełnosprawnością i ich opiekunom ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących: bezpiecznego użytkowania udostępnianego sprzętu/urządzenia, zwiększenia aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej przy użyciu technologii asystujących, podnoszenia umiejętności sprawowania opieki nad osobami z niepełnosprawnością.

Projekt będzie realizowany od listopada 2021 do 31 grudnia 2024 roku.

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70