Powiat Nowodworski

Treść Strony

KOMUNIKAT URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Zmiany w zakresie składania wniosków na „Wsparcie dzieci warunków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Informujemy, że dokonano zmiany w zakresie składania wniosków na „Wsparcie dzieci warunków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Wniosek może złożyć rodzic/opiekun prawny/uczeń, który skończył 18. rok życia w roku szkolnym 2021/2022, spełniając jednocześnie dwa warunki:

  • Uczeń zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej oraz
  • Uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Termin składania wniosków do 29.10.2021 do godz. 14:30 (data wpływu do tut. urzędu), po wskazanym terminie, wnioski nie będą przyjmowane. Dotyczy uczniów zamieszkałych Gminę Nowy Dwór Gdański

Dokumenty do pobrania na stronie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim https://miastonowydwor.pl/aktualnosci/6c9d2d4b018722686eee9fe9d1870e0c.html 

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70