Powiat Nowodworski

Treść Strony

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

W ślad za podpisaną we wrześniu br. umową z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu. „Program wyrównywania różnic między regionami III”, w dniu 11 października Pan Jacek Gross oraz Pani Barbara Ogrodowska reprezentując Powiat Nowodworski podpisali umowy o dofinansowanie  z  Gminą Stegna oraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Niepełnosprawnych „DAR” w Jantarze. Udzielone wsparcie finansowe umożliwi realizację następujących działań:

  1. „Urząd bez barier” – likwidacja barier architektonicznych w budynkach urzędu gminy w Stegnie przy ul. Gdańskiej 7 i 34  (budowa pochylni dojścia do budynku przy ul. Gdańskiej 7 i 34 oraz przystosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przy ulicy Gdańskiej 7 w Stegnie).
  2. „Szkoła bez barier II – likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Drewnicy (przystosowanie ciągów komunikacyjnych, wymiana stolarki drzwiowej, montaż pochwytów/poręczy).Gmina Stegna –  w ramach obu działań otrzymała 103 596,35 zł
  3. Remont WTZ” – remont dachu, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz pracowni i biura w budynku warsztatu terapii zajęciowej w Jantarze  – obszar F, Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „DAR” w Jantarze – otrzymało 152 860,64 zł

Celem w/w projektów jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

  • PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III
  • PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III
  • PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III
  • PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70