Powiat Nowodworski

Treść Strony

„SREBRNE DRZEWKO” PO RAZ 15!

Już po raz 15. osoby najlepiej realizujące działania w zakresie pomocy i integracji społecznej mają szansę otrzymać nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego "Srebrne Drzewko". Nagroda ma charakter indywidualny i jest przyznawana w formie pieniężnej, listu gratulacyjnego oraz pamiątkowego upominku. Kompletnie wypełniony wniosek o przyznanie nagrody wraz z oświadczeniem podpisanym przez kandydata do nagrody należy dostarczyć do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk w terminie do dnia 25 września 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego). Wnioski niekompletne, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Szczegóły konkursu poniżej:

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70