Powiat Nowodworski

Treść Strony

RAPORT O STANIE POWIATU NOWODWORSKIEGO ZA 2020 ROK

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu  w Nowym Dworze Gdańskim zobowiązany jest co roku do dnia 31 maja przedstawić Radzie Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim,
w szczególności realizację prowadzonej polityki, programów, strategii, uchwał rady powiatu i budżetu.

Raport o stanie powiatu dostępny jest:

https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,16076,uchwala-nr-52-2021-zarzadu-powiatu-w-nowym-dworze-gdanskim-z-dnia-25-maja-2021-r-w-sprawie-przedstawienia-raportu-o-stanie-powiatu-nowodworskiego-za-2020-rok.pdf

Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

Nad przedstawionym przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  raportem o stanie powiatu  przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie powiatu mogą zabierać głos również mieszkańcy powiatu. Osoby, które chciałyby zabrać głos, składają do Przewodniczącego Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.

Termin sesji ustalono na dzień: 18 czerwca 2021 roku.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu tj. do dnia 17 czerwca 2021 r.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15 osób.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu, Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  wotum zaufania.

W załączeniu druk zgłoszenia do debaty.

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70