Powiat Nowodworski

Treść Strony

STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI DLA POWIATU NOWODWORSKIEGO

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy Panią/Pana do wzięcia udziału w wypełnieniu ankiety związanej z opracowaniem „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Powiatu Nowodworskiego 2035+”. Prace nad dokumentem mają na celu nakreślenie oraz skonkretyzowanie dotychczasowych wstępnych koncepcji, związanych z szeroko pojętym ograniczeniem niskiej emisji komunikacyjnej, przede wszystkim w kontekście elektromobilności. W ramach Strategii zostaną zdiagnozowane aktualne potrzeby mieszkańców oraz deficyty na terenie powiatu wraz z określeniem kierunków rozwoju powiatu w sektorze nowoczesnego transportu i komunikacji. Elektromobilność obejmuje ogół zagadnień związanych ze stosowaniem i użytkowaniem pojazdów z napędem elektrycznym. Uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszego kwestionariusza, w celu jak najlepszego poznania Państwa preferencji i sugestii dotyczących transportu na terenie powiatu. Informacje pozyskane w ramach przedmiotowego badania zostaną wykorzystane przy pracy nad dokumentem diagnozującym problemy i potrzeby Mieszkańców Powiatu Nowodworskiego.

Opracowanie Strategii wynika z regulacji, wprowadzonych Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Z góry dziękujemy Państwu za poświęcony czas oraz zaangażowanie.

Link do ankiety:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef-VPRnBrmd3m50BvltWGhxs7OmCuASs9tmsvNOQDZTR2BsQ/viewform

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70