Powiat Nowodworski

Treść Strony

OGŁOSZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO

Ogłoszenie Wojewody Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2020 rok.

Wojewoda Pomorski ogłosił w dniu 23 marca 2020 r., otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku.

Termin składania ofert mija 30 kwietnia br.

Oferty konkursowe należy składać wyłącznie na formularzu określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Poniżej link do strony Urzędu Wojewódzkiego, gdzie została umieszczona informacja o otwartym konkursie wraz z umieszczonymi niezbędnymi formularzami i załącznikami.

https://uwgdansk.bip.gov.pl/komunikaty-wps/otwarty-konkurs-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-pomocy-spolecznej-w-2020-roku.html

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70