Powiat Nowodworski

Treść Strony

PROGRAM "STABILNE ZATRUDNIENIE – OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W ADMINISTRACJI I SŁUŻBIE PUBLICZNEJ"

Oddział Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w programie pn. ,,STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej".

Celem programu jest:

  • podniesienie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej, co w przypadku Pracodawcy zobowiązanego do wpłat obowiązkowych na Fundusz spowoduje obniżenie ich wysokości, natomiast w przypadku osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 6 % zwolnienie z tych wpłat zgodnie z art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Adresatami programu są: 

  • organy i instytucje, wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej, które nie są:
    - przedsiębiorstwami państwowymi w rozumieniu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, 
    - spółkami Skarbu Państwa do których zastosowanie ma ustawa - Kodeks spółek handlowych,
  • samorząd gminny, samorząd powiatowy, samorząd województwa,
  • państwowe oraz samorządowe instytucje kultury.

Instytucje publiczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje kultury zainteresowane udziałem w programie powinny składać wnioski w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na miejsce wyposażenia stanowisk pracy.

Szczegółowe zasady realizacji programu znajdują się na stronie:https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-stabilne-zatrud/

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70