Powiat Nowodworski

Treść Strony

OD 1 STYCZNIA 2018 R. OBOWIĄZUJE NOWE PRAWO WODNE

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566), została utworzona państwowa osoba prawna pod nazwą: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2018r. Starosta Nowodworski nie jest właściwy do wydawania pozwoleń wodnoprawnych i przyjmowania zgłoszeń wodnoprawnych.

Ustawa przewiduje następujące formy podstawowych zgód administracyjnych opisanych jako zgody wodnoprawne:

  • wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
  • przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego,
  • wydanie oceny wodnoprawnej,
  • wydanie decyzji, zwolnień z zakazów określonych w art. 77 ust 3 i 7 oraz w art. 176 ust. 4 dotyczących między innymi gromadzenia ścieków na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz przejeżdżania przez wały przeciwpowodziowe pojazdami lub konno i wykonywania obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału.

Zgodnie z art. 397 ustawy - Prawo wodne organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych są właściwe organy Wód Polskich.
W skład Wód Polskich wchodzą: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, regionalne zarządy gospodarki wodnej z siedzibami w: Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu, zarządy zlewni oraz nadzory wodne.
Teren Powiatu Nowodworskiego podlega pod Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zarząd Zlewni w Elblągu. Ponadto w Nowym Dworze Gdańskim znajduje się Nadzór wodny.

Szczegóły na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku:  http://gdansk.rzgw.gov.pl/?mod=content&path=2,12,1133

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70