Powiat Nowodworski

Treść Strony

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Fundusz Dróg Samorządowych

Powiat Nowodworski uzyskał dofinansowanie na realizację remontu czterech odcinków dróg powiatowych, w związku z realizacją projektu pn. „Remont dróg powiatowych: Dworek – Niedźwiedzica, Kępki – Jazowa, Łaszka – Groszkowo oraz w Ostaszewie”.

Remont dróg realizowany jest zgodnie z umową nr 17/P/FDS/2020 z dnia 4 maja 2020 roku zawartą pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Nowodworskim.

Projekt został dofinansowany w wysokości 997 974,00 zł, natomiast całkowita wartość inwestycji wynosi 1 995 949,00 zł.

Remont dróg powiatowych przewidziany do realizacji w ramach niniejszego projektu jest konieczny do przeprowadzenia ze względu na bardzo zły stan techniczny nawierzchni, który warunkuje ograniczenie możliwości jezdne dla ich użytkowników – ryzyko uszkodzenia elementów jezdnych samochodów, ograniczona do minimum prędkość, a przez to ograniczenia w przepustowości na wybranych odcinkach. Stale rosnące natężenie ruchu drogowego i potrzeby rozwojowe Powiatu Nowodworskiego wymagają podjęcia działań mających na celu remont wskazanych odcinków dróg, które są umiejscowione na terenach zarówno atrakcyjnych turystycznie ale również w obszarach wiejskich będących silnie eksploatowanymi przez lokalnych rolników. Umożliwienie wszystkim grupom odbiorców swobodnego korzystania z przedmiotowych odcinków dróg wpłynie na rozwój gospodarczy powiatu, a także m.in. umożliwi dostęp do infrastruktury turystycznej, zwłaszcza po wykonaniu tzw. „przekopu Mierzei Wiślanej”.

Na dzień 7 września 2020 r. do użytku została oddana jedna droga tj. droga powiatowa nr 2345G na długości 750 m w miejscowości Kępki.

Pozostałe remonty dróg są w trakcie realizacji.

  • autor informacji: Alicja Biernat
    data wytworzenia: 2020-09-10
  • opublikował: Krzysztof Firko
    data publikacji: 2020-09-10 14:45
[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70