Powiat Nowodworski

Treść Strony

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup i montaż dwóch parkomatów w strefie płatnego parkowania w Sztutowie.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 20 laptopów wraz z oprogramowaniem i zestawami słuchawkowymi w ramach projektu "Zdalna Szkoła", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś I, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Przetarg nieograniczony nr SR.272.10.2020.RG

Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe dla nauczycieli Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w ramach projektu „Warszawska – czas zawodowców”

Przetarg nieograniczony nr SR.272.09.2020.RG

Przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim

Przetarg nieograniczony nr SR.272.08.2020.RG

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont dróg powiatowych: Dworek – Niedźwiedzica, Kępki – Jazowa, Łaszka – Groszkowo oraz w Ostaszewie”

Przetarg nieograniczony nr SR.272.07.2020.RG

Przetarg nieograniczony na remont chodnika w miejscowości Marzęcino

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia  na opracowanie "Strategii rozwoju elektromobilności Powiatu Nowodworskiego"

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia  na opracowanie "Strategii rozwoju elektromobilności Powiatu Nowodworskiego"

ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowodworskiego o łącznej długości ok. 231 km

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70