Powiat Nowodworski

Treść Strony

HANDEL LUDŹMI - KONFERENCJA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

W dniu 27 października 2017 roku w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim odbędzie się konferencja, dotycząca problematyki handlu ludźmi, pt. „Prawne i społeczne aspekty handlu ludźmi”. Będzie to pierwsza tego typu Konferencja w naszym mieście, którą Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim zorganizowała wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu. Do wygłoszenia prelekcji udało się nam zaprosić najlepszych specjalistów z dziedziny handlu ludźmi, zarówno tych zajmujących się wykrywaniem i zapobieganiem (Policja, Straż Graniczna), jak i pomocą ofiarom tej zbrodni (Fundacja La Strada).

PROGRAM KONFERENCJI „Prawne i społeczne aspekty handlu ludźmi”

10:00-10:10 Słowo przewodnie: Pan Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Gdańskim mł.insp.Tomasz Pawlak Pan Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu dr Andrzej Zduniak Pani Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim Katarzyna Jureko 10:10-10:55 Zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi. Doświadczenia Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku kpt. Robert Mroczek Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlu Ludźmi, Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

10:55-11:50 Przeciwdziałanie handlowi ludźmi w doświadczeniu organizacji pozarządowej na przykładzie Fundacji La Strada Irena Dawid –Olczyk – Prezes Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada

11:50-12:10 Modus operandi sprawców handlu ludźmi dr Irena Malinowska – Wydział Studiów Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Gdańsku

12:10-12:30 Psychologiczny profil ofiar handlu ludźmi dr Dominika Myślińska –Wydział Studiów Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Gdańsku

12:30-13:00 Przerwa kawowa, poczęstunek dla gości

13:00-13:25 Zidentyfikowane formy handlu ludźmi w województwie pomorskim nadkom.Elżbieta Żelechowska-Litka – Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

13:25-13:45 Usługi EURES – zasady bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicę Ewa Staniewicz – doradca EURES w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku

13:45-13:55 Handel ludźmi w kontekście doświadczenia zawodowego pracownika socjalnego Barbara Łukasiewicz – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim

13:55-14:05 Świadomość zagrożeń związanych z handlem ludźmi wśród nowodworskiej młodzieży st.post. dr Magdalena Pinkowicka – Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim 14:05-14:20 Dyskusja, podsumowanie - dr Irena Malinowska

14:25-14:30 Zakończenie konferencji

14:30 Poczęstunek dla gości

  • konferencja nowy dwór gd, handel ludźmi,

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70