Powiat Nowodworski

Treść Strony

WRZEŚNIOWE OBRADY RADY

Rada Powiatu na sesji w dniu 27 września br. główną uwagę poświęciła tematyce budowy drogi S7.

Na XXXIV sesji Rady Powiatu dyskutowano w sprawie odwodnienia terenów zabudowanych (gospodarstw) i użytków rolnych, które w dniach 17-18 września br. zostały podtopione oraz realizowanych porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Nowodworskim, a firmą wykonującą przebudowę drogi krajowej S7.

 

Ponadto Radni podjęli osiem uchwał. Dokonano zmian: uchwały Nr XXIII/161/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 25 listopada 2016 r.  w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego, uchwały budżetowej na 2017 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017–2032. Dodatkowo podjęto uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu oraz Chojnickiemu w związku z usuwaniem skutków nawałnic, jak również wyrażono wolę przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do wspólnej realizacji projektu pn. „Pomorscy Partnerzy w e-Rozwoju” planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Liderem jest Certes Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 552C, 03-994 Warszawa  i współdziałania w tym zakresie z Partnerami.

Jednym z ostatnich punktów porządku obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim jednogłośnie przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2017 r. oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2017 r.

Sporządziła:
Roksana Kamińska

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70