Powiat Nowodworski

Treść Strony

DOŻYNKI GMINNO – POWIATOWE STEGNA 2017

Tegoroczne Gminno-Powiatowe Dożynki odbyły się 23 września 2017 r. na placu przy ulicy Jagiełły w Stegnie.

Dożynki rozpoczęła uroczysta msza św. w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie, po której barwny korowód dożynkowy, w asyście orkiestry dętej z Nowego Stawu, przeszedł na plac przy ulicy Jagiełły, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Starostowie dożynek – Małgorzata Konat i Eugeniusz Chojnacki – przekazali chleb gospodarzom tegorocznych dożynek Wójtowi Gminy Stegna Ewie Dąbskiej oraz Staroście Nowodworskiemu Zbigniewowi Ptakowi, którzy pokrojonym chlebem częstowali wszystkich gości.
Dożynki były doskonałą okazją do uhonorowania rolników z Powiatu Nowodworskiego. Wyróżnieni „Za zasługi na rzecz żuławskiego rolnictwa” zostali:

 1. Pan Jan Karwasz – Przebrno – Krynica Morska,
 2. Państwo Anna i Tadeusz Latańscy – Przebrno – Krynica Morska,
 3. Pan Rafał Siemiński – Marzęcino, gm. Nowy Dwór Gdański,
 4. Pan Tomasz Sobociński – Jazowa, gm. Nowy Dwór Gdański,
 5. Pan Eugeniusz Chojnacki – Stegna,
 6. Państwo Krystyna i Krzysztof Dragan – Chorążówka, gm. Stegna,
 7. Pan Witold Lewczuk – Groszkowo, gm. Sztutowo,
 8. Pan Jan Anusiak – Sztutowska Kępa, gm. Sztutowo,
 9. Państwo Mariola i Grzegorz Nowak – Nowa Kościelnica, gm. Ostaszewo,
 10. Pan Karol Pusiewicz – Nowa Kościelnica, gm. Ostaszewo,
 11. Państwo Mariola i Adam Janas – Nowa Cerkiew, gm. Ostaszewo,
 12. Państwo Barbara i Dariusz Sterniczuk – Rakowiska, gm. Nowy Dwór Gdański.

Podczas tegorocznych Dożynek Gminno-Powiatowych, zostały wręczone Nagrody Starosty Nowodworskiego. Wyróżnienia za działalność na rzecz promocji i rozwoju Powiatu Nowodworskiego przyznawane są od 2006 r., a od roku 2013 Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: „Inicjatywa” – za zaangażowanie w realizację zadań z zakresu działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej, ochrony zdrowia, a także rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu,  „Kreatywność” – za zaangażowanie w  przedsięwzięcia przyczyniające się do popularyzacji, rozwoju i promocji Powiatu Nowodworskiego, a także działań w dziedzinie gospodarki, turystyki, ochrony środowiska i rolnictwa oraz w kategorii „Cichy bohater” – za pomoc udzieloną bezinteresownie innym ludziom.

Laureatami w kategorii „Inicjatywa” zostali Pani Maria Pawłowska – na wniosek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Nowym Dworze Gdańskim, za zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu na rzecz osób starszych i potrzebujących oraz aktywną pracę na rzecz środowiska lokalnego oraz Pan Stanisław Juszczyk – na wniosek Rady Sołeckiej wsi Wierciny (p. Małgorzatę Tałaj i p. Magdalenę Dybiec), za kreatywność i aktywną pracę na rzecz wsi Wierciny.

W kategorii „Kreatywność” nagrody zostały przyznane dla Pana Janusza Charlińskiego – na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Sztutowie, między innymi za inicjowanie i organizowanie wielu imprez promujących powiat nowodworski, Koło Gospodyń Wiejskich Jazowa – na wniosek Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego – p. Jacka Michalskiego, za zaangażowanie i kreatywne działania na rzecz promocji powiatu nowodworskiego i Żuław oraz Lokalna grupa Działania Żuławy i Mierzeja – na wniosek Biura Rachunkowego „ABISAL” Małgorzata Ressel, za duży wkład w rozwój Powiatu Nowodworskiego.

Nagrodę w kategorii „Cichy Bohater” otrzymała Pani Małgorzata Bartoszewska – na wniosek Firmy Komis spółka jawna – Dyrektora Naczelnego Firmy Pana Romana Tadeusza Terczyńskiego oraz Dyrektora ds. handlu i usług Pana Zdzisława Musiał, za aktywną współpracę z osobami i firmami niosącymi pomoc najuboższym.

Podczas Dożynek wręczono również nagrody w ramach „Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2017”, którego ideą jest promowanie aktywnego udziału społeczności wiejskich w zrównoważonym rozwoju swojego otoczenia i poprawie jego estetyki oraz poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi. Tegoroczna edycja rozstrzygana była w dwóch kategoriach „Wieś” oraz „Zagroda”.

Laureatem etapu gminnego w kategorii „Wieś” został Tujsk. Nagrodę wręczyła Wójt Gminy Stegna.

Laureatem etapu powiatowego w kategorii „Wieś” zostało Lubieszewo (nagrodę odebrała sołtys sołectwa, p. Danuta Hojarska). W kategorii „Zagroda” zwyciężyli Beata i Marek Opitz z Domu Podcieniowego „Mały Holender” z miejscowości Żelichowo. Nagrody – bony o wartości 600 zł – wręczył Starosta Nowodworski.

Uczestnicy Dożynek mieli okazję podziwiać 12 wieńców, wykonanych z kłosów, kwiatów, ziaren zbóż oraz innych darów natury, zgłoszonych do „Konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy”.

Zwyciężył wieniec Sołectwa Jazowa, które otrzymało bon o wartości 700 zł, drugie miejsce zajęło Sołectwo Gozdawa (400 zł), a trzecie Sołectwo Mikoszewo (300 zł). Ponadto, podziękowania za udział otrzymały sołectwa: Piaskowiec, Jeziernik, Nowa Kościelnica, Gniazdowo, Dworek-Niedźwiedzica, Stegienka Wieś, Tujsk, Drewnica oraz Żuławki-Żuławy Książęce.

Dodatkową nagrodę dla Sołectwa Jeziernik za wieniec dożynkowy, ufundowaną przez Powiatową Izbę Rolniczą, wręczył p. Andrzej Sobociński –Przewodniczący Powiatowej Rady Pomorskiej Izby Rolniczej w Nowym Dworze Gdańskim. Stowarzyszenie Żuławy natomiast  ufundowało nagrodę za wieniec dożynkowy dla Sołectwa Stegienka Wieś, którą wręczyła p. Marta Dorobek – Dyrektor Biura Stowarzyszenia.

Tradycyjnie już podczas Dożynek odbywał się „Konkurs na najładniejsze stoisko dożynkowe”. Pierwsze miejsce przypadło sołectwu Gniazdowo, które otrzymało bon o wartości 700 zł, drugie miejsce zajęło sołectwo Mikoszewo (400 zł), trzecie sołectwo Wiśniówka (300 zł). Podziękowania za udział otrzymały sołectwa: Jeziernik, Piaskowiec, Dworek-Niedźwiedzica, Żuławki-Żuławy Książęce, Świerznica oraz Stowarzyszenie „Dla sportu w szkole” z Jantara.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ufundowała nagrodę dodatkową za stoisko dla Sołectwa Żuławki-Żuławy Książęce, którą wręczyła p. Anna Głowacka – Kierownik Biura Powiatowego AR i MR w Nowym Dworze Gdańskim.

Tego dnia wyróżnienie Dyrekcji Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego za kultywowanie lokalnej tradycji otrzymał Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie. Nagrodę wręczył p. Krzysztof Kozdemba – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nowym Dworze Gdańskim.

Podczas uroczystości dożynkowych Placówka Terenowa KRUS w Malborku przeprowadziła konkurs testowy dla rolników pt. „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Do konkursu przystąpiło 58 rolników. Komisja konkursowa wyłoniła pięciu laureatów z najwyższą liczbą punktów: I miejsce – Janusz Tokarski, II miejsce – Karol Pusiewicz, III miejsce – Wojciech Stępień, wyróżnienia otrzymali Andrzej Sobociński i Adam Janas.

Program muzyczno-artystyczny przygotowany został przez lokalne zespoły: „Fale”  i  „Mierzeja” oraz zespół z Drewnicy. Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych i konkursów. „Gwiazdą wieczoru” było Koło Gospodyń Wiejskich „CHUDKOZIONKI” z miejscowości Chudek z powiatu ostrołęckiego, a Dożynki zakończyła zabawa ludowa pod gołym niebem, którą poprowadził Dariusz Kusiński z Drewnicy.

Uroczystość nie odbyłaby się w takiej okazałości, gdyby nie liczni sponsorzy, którym serdecznie dziękujemy:

 1. Bank Spółdzielczy w Stegnie,
 2. Gospodarstwo Rolne WISZKA Grochowo, Jerzy i Krystyna Siemieńczuk,
 3. Centralny Wodociąg Żuławski, spółka z o.o. – Nowy Dwór Gdański,
 4. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Krynica Morska,
 5. SZOP Spółka z o.o. – Nowy Dwór Gdański,
 6. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska „MALUTA” - Nowy Dwór Gdański,
 7. Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim,
 8. Przedsiębiorstwo Komunalne MIERZEJA w Stegnie,
 9. Wojciech Szczerba Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Agro Plus
 10. Paweł Rzeszutek Pakiet serwis – Rybina,
 11. RABO FARM spółka z o.o. Nowotna firma zagraniczna,
 12. Gospodarstwo Rolne – Stobiec, Marian Ciasnocha,
 13. Gospodarstwo Rolne – Stegna, Eugeniusz Chojnacki,
 14. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Stegnie,
 15. Piekarnia EWIZAL, Teresa i Józef Rybiccy – Nowa Cerkiew,
 16. Firma Handlowa KOMIS – Kąty Rybackie,
 17. Paweł Skrzypczak – Stegna.

DOŻYNKI GMINNO-POWIATOWE STEGNA 2017

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70