Powiat Nowodworski

Treść Strony

„SREBRNE DRZEWKO” PO RAZ 15!

Już po raz 15. osoby najlepiej realizujące działania w zakresie pomocy i integracji społecznej mają szansę otrzymać nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego "Srebrne Drzewko". Nagroda ma charakter indywidualny i jest przyznawana w formie pieniężnej, listu gratulacyjnego oraz pamiątkowego upominku. Kompletnie wypełniony wniosek o przyznanie nagrody wraz z oświadczeniem podpisanym przez kandydata do nagrody należy dostarczyć do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk w terminie do dnia 25 września 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego). Wnioski niekompletne, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Szczegóły konkursu poniżej:

30-LECIE NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU KRYNICA MORSKA

Starosta Nowodworski w dniu 18 września br. uczestniczył w obchodach 30 – lecia nadania praw miejskich miastu Krynica Morska. Pan Jacek Gross w swoim wystąpieniu podkreślił, że ten jubileusz to wspólny sukces mieszkańców i władz, bo najpierw rodziły się oczekiwania i pomysły, które z czasem nabierały realnych wymiarów dzięki wspólnej pracy. Na ręce Burmistrza Pana Krzysztofa Swata oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej Pani Anny Jaworskiej Starosta złożył życzenia wszelkiej pomyślności dla wszystkich mieszkańców, a osobom zaangażowanym w pracę samorządową życzył, aby kolejne lata przyniosły realizację nowych przedsięwzięć służących lokalnej społeczności.

 • 242317593_1233687667137651_6058231763664132845_n
 • 242300549_1233687670470984_1423090775715927977_n

PILOTAŻOWE WDROŻENIE MODELU SPECJALISTYCZNYCH CENTRÓW WSPIERAJĄCYCH EDUKACJĘ WŁĄCZAJĄCĄ

15 września br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się spotkanie organizacyjne związane z realizacją projektu pn.: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”.

Wszystkich zebranych powitała Pani Barbara Ogrodowska, która zwróciła uwagę na duże znaczenie projektu oraz fakt, iż Powiat Nowodworski jako jedyny w województwie pomorskim otrzymał dofinansowanie na jego realizację. Celem głównym przedsięwzięcia jest utworzenie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą. W ramach projektu wsparciem w postaci: spotkań z ekspertami, szkoleń, dostępu do wypożyczalni specjalistycznego sprzętu, konsultacji eksperckich, superwizji koleżeńskich, sieci współpracy, itp. zostanie objętych 7 placówek oświatowych tj.: Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim, Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Gdańskim, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kończewicach, Szkoła w Lubieszewie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kmiecinie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Marzęcinie, Zespół Szkół w Stegnie. Wsparcie będzie również skierowane do rodzin dzieci uczęszczających do w/w placówek. W ramach projektu zorganizowane zostaną konferencje poświęcone edukacji włączającej oraz kampania społeczna, której zwieńczeniem będzie festyn integracyjny. Całkowita wartość projektu wynosi 1 619 805,73 zł i jest w 100% finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • 242254177_1233672310472520_5467687775955193624_n
 • 242359476_1233672287139189_5932012973633479540_n
 • 242405483_1233672290472522_2854953500656492446_n

KOMUNIKAT

Wydział Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim  informuje, iż w związku z  prowadzoną inwestycją na drodze powiatowej nr 2329G w miejscowości Broniewo w dniu 15 września 2021r. będą występować utrudnienia komunikacyjne. Podczas prac związanych z wykonaniem nawierzchni drogi mogą  występować  problemy z przejazdem na przedmiotowym odcinku w godzinach 8.00-17.00. Utrudnienia na drodze zostaną odpowiednio oznakowane oraz zostaną wyznaczone osoby do kierowania ruchem. Dojazd do miejscowości Broniewo i Wiśniówka będzie możliwy drogami powiatowymi nr 2329G oraz  2328G zgodnie z załączoną mapą.

mapa objazdu do Broniewa i Wiśniówki

 • mapa objazdu

KOMUNIKAT CENTRUM INFORMACYJNO-KOORDYNACYJNEGO VOLONTARIUS

logo panel

Samorząd Województwa Pomorskiego w trosce o zdrowie mieszkańców regionu rozpoczął realizację projektu pn.: „Pomorskie Wspiera”.

Ideą projektu jest przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom COVID-19, poprzez objęcie wsparciem minimum 3000 mieszkańców województwa pomorskiego, którzy:

 • przeszli zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 (tzw. ozdrowieńcy) oraz/lub,
 • są szczególnie narażeni na ciężki przebieg choroby i jednocześnie są zagrożeni wykluczeniem społecznym, przede wszystkim: seniorów (po 60 r.ż.), osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi.

Dla uczestników projektu zapewniono kompleksowe wsparcie, w ramach którego istnieje możliwość:

 • skorzystania ze wsparcia psychologicznego w formie teleporad;
 • skorzystania z porad fizjoterapeutycznych realizowanych w domu pacjenta oraz w formie teleporad;
 • otrzymania pomocy w codziennych czynnościach, świadczonej przez wolontariusza,
 • skorzystania z profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom.

Dla każdej osoby biorącej udział w projekcie zostanie opracowany Indywidualny Plan Wsparcia, dostosowany do potrzeb uczestnika w zakresie liczby i rodzaju form wsparcia.

Wykonawcą zadania jest Centrum Informacyjno-Koordynacyjne VOLONTARIUS, mieszczące się w  Szpitalu Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o. o. Realizację projektu wspierają: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

Do projektu można zgłosić się:

 • telefonicznie: w godzinach 7.30 – 15.00; nr tel. 58 686 0347 / 58 686 01 00;
 • mailowo: cik@szpital-koscierzyna.pl, podając numer telefonu, pod którym CIK może skontaktować się z osobą zainteresowaną udziałem w projekcie;

 lub

 • osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00; adres: Centrum Informacyjno-Koordynacyjne Volontarius, Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie (Blok A), ul. Piechowskiego 36.

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie internetowej https://cik-volontarius.pl/

 • plakat Pomorskie Wspiera

KOMUNIKAT LGR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei ogłasza 5 naborów wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności  terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych w ramach następujących przedsięwzięć:

 • 1.2.1 Dialog społeczny i udział lokalnych społeczności w badaniu i zarządzaniu zasobami rybołówstwa
 • 1.2.5 Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury
 • 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru
 • 1.1.3 Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana)
 • 1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna

Termin składania wniosków 20.09.2021 r. do 04.10.2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów w tym: ogłoszenia o naborach, warunki otrzymania dotacji i wymagane dokumenty znajdą Państwo pod linkami:

Rusza nabór do kolejnej edycji konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2021”!

Starosta Nowodworski w imieniu Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości zaprasza firmy z województwa pomorskiego do udziału w kolejnej edycji prestiżowego konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2021”.

DYŻUR TELEFONICZNY PRZEWODNICZĄCEGO RADY

Dnia 1 września 2021 r. (środa) w godz. 15.30 – 16.30, dyżur telefoniczny w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie przyjmowania skarg i wniosków, skierowanych do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim będzie pełnił Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady Powiatu (tel. 55 247 3671 wew. 147).

PLENEROWY PUNKT SZCZEPIEŃ W STEGNIE

 • PLENEROWY PUNKT SZCZEPIEŃ W STEGNIE - PLAKAT

WOJEWÓDZKI KONKURS NA WIENIEC DOŻYNKOWY

Tegoroczne Dożynki Województwa Pomorskiego odbędą się 18 września 2021 roku w Pelplinie. Ceremonię rozpocznie Dziękczynna Msza Święta o godzinie 15:00 w intencji rolników w Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie, podczas której zostanie poświęcony chleb dożynkowy. Następnie, korowodem dożynkowym uczestnicy Święta Plonów przejdą na plac przy Bazylice Katedralnej, gdzie odbędą się dalsze uroczystości dożynkowe.

Corocznym zwyczajem w programie obchodów dożynkowych jest Wojewódzki Konkurs na Wieniec Dożynkowy. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, sołectw, parafii, kół gospodyń wiejskich, gmin, powiatów oraz innych organizacji z województwa pomorskiego.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

PĘCHERZ TERRORYSTA - WEBINAR DLA PACJENTÓW

 • pęcherz terrorysta webinar ulotka

PROGRAM KORDIAN - PROFILAKTYKA MIAŻDŻYCY TĘTNIC I CHORÓB SERCA

KOMUNIKAT

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że pojazdy zakupione z polskimi tablicami lub sprowadzone z państw UE, od dnia 1 lipca 2021 r. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu pandemii z powodu COVID-19, podlegają odpowiednio zgłoszeniu nabycia, zbycia lub rejestracji w ciągu 60 dni od dnia dokonania transakcji lub sprowadzenia.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU NOWODWORSKIEGO

Starosta Nowodworski informuje, że od dnia 5 lipca 2021 r. został ponownie otwarty w trybie stacjonarnym punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Stegnie przy ul. Morskiej 11 Tel. 504- 935-961  e-mail: stegna.sas.@o2.pl

 Od 1 czerwca br. pracuje stacjonarnie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej  28 B Tel. 504-935-958.

 Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

EGZAMINY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Od dnia 21.06.2021 r. do 30.06.2021 r. w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim trwała sesja egzaminacyjna, do której przystąpili uczniowie i absolwenci Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia.

Egzamin przeprowadzany był w dwóch etapach: pisemnym i praktycznym. Część pisemna odbywała się  z wykorzystaniem systemu elektronicznego - przy komputerze, 40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa. Czas trwania egzaminu wynosił 60 minut. Kolejny etap - praktyczny, polegał na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym, gdzie rezultat końcowy stanowi wyrób, usługa lub dokumentacja. Ta forma egzaminu trwała od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji.

Do sesji egzaminacyjnej czerwiec-lipiec 2021 r. zgłoszonych zostało 123 uczniów w zawodach: technik informatyk, technik mechanik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, kucharz i sprzedawca.

Warunkiem zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest uzyskanie min. 50% punktów w części pisemnej i min. 75% punktów w części praktycznej. Ci, którym to się uda, otrzymają świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia, wydawany jest dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Wyniki egzaminu zostaną  ogłoszone dnia 31 sierpnia 2021 r.

 

Kierownik praktycznej nauki zawodu
mgr Gabriela Figacz

 • IMG_8757
 • IMG_8763
 • IMG_8777
 • IMG_8780
 • IMG_8785
 • IMG_8793
 • IMG_8814
 • IMG_8817
 • IMG_8825
 • IMG_8833
 • IMG_8844
 • IMG_8854
 • IMG_8856
 • IMG_8864
 • IMG_8885
 • IMG_8925
 • IMG_8930
 • IMG_8933
 • IMG_8942
 • IMG_8952
 • IMG_8953
 • IMG_8962
 • IMG_8979
 • IMG_8995
 • IMG_9001
 • IMG_9008
 • IMG_9016

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ZIEMI ŻUŁAWSKIEJ

25 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim, w którym uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim – Wicestarosta Nowodworski Pani Barbara Ogrodowska i Inspektor ds. oświaty Pani Beata Zawadzka.

Podczas uroczystości Wicestarosta Nowodworski wręczyła 45 uczniom jednorazowe stypendia Starosty Nowodworskiego za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne.

Nagrody za wysokie osiągnięcia w nauce i działania na rzecz szkoły wręczył uczniom Dyrektor Pan Marian Kwoczek wraz z wychowawcami klas.

Wszystkim Nagrodzonym serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie bezpiecznych i radosnych wakacji.

 • IMG_8488 — kopia — kopia
 • IMG_8490 — kopia — kopia
 • IMG_8492 — kopia — kopia
 • IMG_8493 — kopia — kopia
 • IMG_8495 — kopia — kopia
 • IMG_8496 — kopia — kopia
 • IMG_8498 — kopia — kopia
 • IMG_8500 — kopia — kopia
 • IMG_8501 — kopia — kopia
 • IMG_8502 — kopia — kopia
 • IMG_8504 — kopia — kopia
 • IMG_8509 — kopia — kopia
 • IMG_8510 — kopia — kopia
 • IMG_8511 — kopia — kopia
 • IMG_8512 — kopia — kopia
 • IMG_8513 — kopia — kopia
 • IMG_8514 — kopia — kopia
 • IMG_8516 — kopia — kopia
 • IMG_8517 — kopia — kopia
 • IMG_8518 — kopia — kopia
 • IMG_8519 — kopia — kopia
 • IMG_8520 — kopia — kopia
 • IMG_8524 — kopia — kopia
 • IMG_8525 — kopia — kopia
 • IMG_8530 — kopia — kopia
 • IMG_8541 — kopia — kopia
 • IMG_8549 — kopia
 • IMG_8556 — kopia
 • IMG_8557 — kopia
 • IMG_8558 — kopia
 • IMG_8559 — kopia
 • IMG_8566 — kopia
 • IMG_8567 — kopia
 • IMG_8569 — kopia
 • IMG_8570 — kopia
 • IMG_8571 — kopia
 • IMG_8572 — kopia
 • IMG_8573 — kopia
 • IMG_8574 — kopia
 • IMG_8575 — kopia
 • IMG_8576 — kopia
 • IMG_8578 — kopia
 • IMG_8580 — kopia
 • IMG_8581 — kopia
 • IMG_8582
 • IMG_8583
 • IMG_8584
 • IMG_8585
 • IMG_8586
 • IMG_8587
 • IMG_8588
 • IMG_8589
 • IMG_8591
 • IMG_8592
 • IMG_8593
 • IMG_8595
 • IMG_8596
 • IMG_8597
 • IMG_8598
 • IMG_8599
 • IMG_8600
 • IMG_8603
 • IMG_8608
 • IMG_8617
 • IMG_8634
 • IMG_8635
 • IMG_8637
 • IMG_8639
 • IMG_8641

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W SOSW IM. IRENY SENDLEROWEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

25 czerwca, podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2020/2021 w SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim zostały wręczone jednorazowe stypendia Starosty Nowodworskiego za szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne dla uczniów: Agaty Grabowskiej, Magdaleny Kościelskiej i Patryka Graffa.

Stypendia wręczyła Wicestarosta Nowodworski Pani Barbara Ogrodowska.

W kameralnym spotkaniu uczestniczyli również̇: Pani Iwona Sawicka - Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, Rodzice/Prawni Opiekunowie stypendystów oraz Wychowawcy.

Specjalną nagrodę̨ dla Patryka Graffa ufundowali opiekunowie zespołu muzycznego "Melodia" panowie: Jarosław Łepecki i Dariusz Zawadzki. Fundatorami kolejnej nagrody dla Patryka, za godne reprezentowanie placówki, była kadra kierownicza.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!

 • 203664187_2370486353095907_4909648964116769009_n
 • 203802262_2370486416429234_2014520236718059916_n
 • 204676888_2370486369762572_9216186894605806543_n
 • 204986551_2370486213095921_5437552520364619538_n
 • 205729621_2370486499762559_5264024138341243181_n
 • 205892419_2370486419762567_2753674588782522455_n
 • 206009707_2370486346429241_6131278525150004103_n
 • 206107733_2370486276429248_8563219267870685041_n
 • 206319958_2370486203095922_2266787548385755734_n
 • 206369812_2370486359762573_3121923682197285768_n
 • 206600923_2370486426429233_7288754143122642513_n
 • 207018628_2370486436429232_7660313447127044899_n
 • 207028186_2370486256429250_6143175860363356695_n
 • 207453472_2370486503095892_8269360734932838777_n

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO ABSOLWENTÓW TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ

Dnia 30 kwietnia 2021 r. kolejni absolwenci technikum Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim opuścili mury szkoły.

Zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i zachowaniem środków bezpieczeństwa tegoroczni maturzyści odebrali świadectwa ukończenia szkoły z rąk pani dyrektor Wioletty Przyborowskiej. Pani Dyrektor towarzyszyli wychowawcy klas: pani Marzanna Trąbka oraz pan Dariusz Żulpo.

Podziękowanie za sprawną organizację wręczania świadectw oraz wydawania dokumentów dla pani Katarzyny Głodek-Dołęgowskiej – specjalisty ds. uczniowskich oraz wicedyrektora pana Mirosława Kabzy.

Przed naszymi absolwentami jeszcze egzamin dojrzałości, który rozpocznie się od 4 maja 2021 r.

Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia podczas egzaminów maturalnych.

 • DSC_0493
 • DSC_0533
 • DSC_0535
 • DSC_0536
 • DSC_0538
 • DSC_0539
 • DSC_0541
 • DSC_0542
 • DSC_0544
 • DSC_0545
 • DSC_0546
 • DSC_0549
 • DSC_0550
 • DSC_0552
 • DSC_0553
 • DSC_0555
 • DSC_0556
 • DSC_0558
 • DSC_0560
 • DSC_0561
 • DSC_0564
 • DSC_0565
 • DSC_0568
 • DSC_0569
 • DSC_0572
 • DSC_0573
 • DSC_0575
 • DSC_0576
 • DSC_0577
 • DSC_0580
 • DSC_0582
 • DSC_0583
 • DSC_0585
 • DSC_0586
 • DSC_0589
 • DSC_0591
 • DSC_0593
 • DSC_0595
 • DSC_0596
 • DSC_0597
 • DSC_0599
 • DSC_0601
 • DSC_0602
 • DSC_0604
 • DSC_0607
 • DSC_0610
 • DSC_0611
 • DSC_0613
 • DSC_0614
 • DSC_0616
 • DSC_0617
 • DSC_0619
 • DSC_0620
 • DSC_0622
 • DSC_0623
 • DSC_0625
 • DSC_0626
 • DSC_0628
 • DSC_0630
 • DSC_0632
 • DSC_0635
 • DSC_0636
 • DSC_0639
 • DSC_0641
 • DSC_0643
 • DSC_0644
 • DSC_0646
 • DSC_0648
 • DSC_0650
 • DSC_0651
 • DSC_0654
 • DSC_0655
 • DSC_0658

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W ZESPOLE SZKÓŁ

25 czerwca 2021 r. kolejni absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim opuścili mury szkoły. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Starosta Nowodworski pan Jacek Gross, kierownik wydziału oświaty i spraw społecznych pani Iwona Sawicka, przedstawiciele OHP pani Danuta Kossakowska oraz pani Magdalena Kubacka.

Uroczystość rozpoczęto hymnem, a następnie wręczone zostały jednorazowe stypendia Starosty Nowodworskiego w kategorii: za wysokie wyniki w nauce. Łącznie zostało przyznanych 56 nagród. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym.

Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2020/2021 Starosta Nowodworski podziękował dyrektor Zespołu Szkół - Pani Wioletcie Przyborowskiej, kończącej 31sierpnia 2020 r. kadencję, za wieloletnią współpracę i wkład włożony w rozwój placówki, życząc wiele sukcesów i wytrwałości w dalszej pracy.

Tegoroczni absolwenci odebrali świadectwa ukończenia szkoły z rąk pani dyrektor Wioletty Przyborowskiej. Pani dyrektor przy wręczaniu świadectw towarzyszył wychowawca klasy pan Marcin Głowacki. Wszystkim absolwentom życzymy powadzenia podczas egzaminów zawodowych.

Pozostali uczniowie otrzymali z rąk poszczególnych wychowawców świadectwa promocyjne zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

 • podziękowanie Dudek-1
 • podziękowanie Przyborowska-1
 • DSC_0719
 • DSC_0720
 • DSC_0721
 • DSC_0722
 • DSC_0726
 • DSC_0728
 • DSC_0729
 • DSC_0731
 • DSC_0732
 • DSC_0733
 • DSC_0736
 • DSC_0739
 • DSC_0741
 • DSC_0743
 • DSC_0744
 • DSC_0745
 • DSC_0746
 • DSC_0750
 • DSC_0752
 • DSC_0753
 • DSC_0754
 • DSC_0755
 • DSC_0757
 • DSC_0759
 • DSC_0760
 • DSC_0762
 • DSC_0765
 • DSC_0768
 • DSC_0776
 • DSC_0779
 • DSC_0780
 • DSC_0781
 • DSC_0782
 • DSC_0783
 • DSC_0784
 • DSC_0785
 • DSC_0786
 • DSC_0787
 • DSC_0788
 • DSC_0789
 • DSC_0790
 • DSC_0791
 • DSC_0792
 • DSC_0793
 • DSC_0794
 • DSC_0795
 • DSC_0796
 • DSC_0798
 • DSC_0801
 • DSC_0808
 • DSC_0810
 • DSC_0811
 • DSC_0812
 • DSC_0813
 • DSC_0815
 • DSC_0817
 • DSC_0818
 • DSC_0819
 • DSC_0821
 • DSC_0823
 • DSC_0824

KOMUNIKAT ŻEGLUGOWY

 • autor: Paulina Ciszek, data: 2021-06-24

KOMUNIKAT STAROSTY NOWODWORSKIEGO

KOMUNIKAT STAROSTY NOWODWORSKIEGO
dotyczący ptasiej grypy (HPAI)

Informuję mieszkańców powiatu nowodworskiego, że w  dniu 15 czerwca 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2021 r. – zmieniające rozporządzenie  Wojewody Pomorskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego.

Na mocy tego rozporządzenia teren powiatu nowodworskiego został wykreślony z załącznika C - obszar zagrożony grypą ptaków w związku z występowaniem grypy ptaków u ptaków dzikich. Tym samym przestały obowiązywać nakazy i zakazy wymienione w paragrafie 4 ust. 1, jak również nie jest wymagane oznakowanie (tablice informacyjne) określone w paragrafie 6 zmienianego rozporządzenia. Jednocześnie informuję, że cały teren województwa pomorskiego został umieszczony w załączniku D, do którego zastosowanie ma paragraf 5 zmienianego rozporządzenia zakazujący organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki, chyba że takie wydarzenia są organizowane i zarządza się nimi w taki sposób, że ryzyko przenoszenia wirusa przez potencjalnie zakażone ptaki na inne ptactwo jest ograniczone do minimum oraz odbywa się za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

 • autor: Adam Matuszewski, data: 2021-06-16

BEZPŁATNE BADANIE MAMMOGRAFICZNE - KRYNICA MORSKA 15 LIPCA 2021

 • Bezpłatne badanie mammograficzne - plakat

DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY DROGI STRÓŻA -MIKOSZEWO

W dniu 9 czerwca została podpisana umowa ze Spółką Europrojekt Gdańsk na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dotyczącego rozbudowy drogi DP2328G obejmującej odcinek o długości blisko 9,5 km. Całkowity koszt w/w opracowania wynosi 344 400,00 zł, a termin zakończenia prac projektowych zgodnie z zawartą umową to I połowa listopada br. Dokumentacja zostanie wykonana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach rozbudowy drogi planuje się m.in.: rozbudowę jezdni do parametrów KR3 i szerokości całkowitej jezdni 7m, budowę ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 3m w terenie zabudowanym, przebudowę przejazdu kolejki wąskotorowej wraz z budową szlabanów kolejowych, rozbudowę trzech skrzyżowań na ronda, budowę 12 zatok autobusowych, budowę kanału technologicznego, budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego, wykonanie zjazdów na posesje sąsiednie, budowę 3 i rozbudowę 1 mostu. Po odbiorze przez Powiat w/w opracowania zostanie ogłoszony przetarg w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach którego zostanie wybrany Wykonawca, który zaprojektuje, a następnie dokona rozbudowy w/w drogi. Zakończenie całego zakresu inwestycji przewidziano na IV kwartał 2024 roku.

 • DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY DROGI STRÓŻA -MIKOSZEWO
 • DSCN9524

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZSTRZYGNIĘTY

11 maja 2021 r. w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim odbył się konkurs z języka angielskiego "Let's listen", w którym udział wzięło 17 uczniów.

 • I miejsce ex aequo zajęli: Jakub Sztyber, Michał Zaniewski, Jakub Siwicki
 • II miejsce ex aequo zajęli: Kinga Wójcik, Nicole Malowana, Kinga Kozłowska
 • III miejsce ex aequo zajęli: Julia Król, Tomasz Danecki
 • Wyróżnienia otrzymali: Gzela Patryk, Mateusz Kujawski.

01 czerwca 2021 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród oraz dyplomów.
Konkurs przygotowały nauczycielki języka angielskiego: p. Anna Czerwińska i p. Natalia Wróbel.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów lingwistycznych i nie tylko.

 • DSC_0684
 • DSC_0685
 • DSC_0687
 • DSC_0689
 • DSC_0690
 • DSC_0692
 • DSC_0693
 • DSC_0694
 • DSC_0695
 • DSC_0696
 • DSC_0697

INTERNETOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI POWIATU NOWODWORSKIEGO

W terminie od 1 do 23 czerwca 2021 roku odbywają się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Nowodworskiego do roku 2035. Celem dokumentu jest wsparcie rozwoju szeroko pojętej polityki elektromobilności oraz zrównoważonego rozwoju transportu i mobilności w Powiecie Nowodworskim. Strategia ma być również podstawowym kryterium w pozyskiwaniu środków pomocowych.

PROGRAM STYPENDIALNY START2STAR

Szanowni Państwo,

Ruszyła rekrutacja do 14. Edycji Indeks Start2Star. To program stypendialny, adresowany do najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy zaczynają studia.

Co roku wybieranych jest 14-stu maturzystów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 1600zł brutto miesięcznie, wypłacane przez cały okres studiów (I i II stopnia).

Kwota ta pozwoli nie tylko pokryć koszty kształcenia, ale także utrzymania, a także inne wydatki związane z edukacją i rozwojem zainteresowań.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: https://paga.org.pl/programy/indeks-start2star-xiv-edycja/.

Zapraszamy też do śledzenia informacji na naszym Facebook.

Prosimy o poinformowanie wszystkich potencjalnie zainteresowanych tak, żeby informacja dotarła do jak najszerszego grona odbiorców. Dziękujemy za pomoc i wsparcie.

Z pozdrowieniami,
Zespół ds.. stypendium

RAPORT O STANIE POWIATU NOWODWORSKIEGO ZA 2020 ROK

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zobowiązany jest co roku do dnia 31 maja przedstawić Radzie Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim raport o stanie powiatu.

OSTATNIA PROSTA - #SZCZEPIMYSIĘ

Szczepienia są jedyną i skuteczną drogą do zażegnania pandemii. Im szybciej uda się zaszczepić około 70 proc. społeczeństwa, tym szybciej zapewni nam to tzw. odporność populacyjną. Powszechne szczepienia mają umożliwić szybkie nabycie odporności tym, którzy są najbardziej narażeni na zakażenie i mogliby ciężko przechorować COVID-19, a także ochronić osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą zostać zaszczepione lub ich organizm nie zareaguje na zastrzyk. Szczepionki zapewniają ochronę nie tylko przed zachorowaniem, ale też transmisją (przenoszeniem) wirusa (ok. 70 proc.). Dają też praktycznie 100-procentową ochronę przed ciężkim przebiegiem COVID-19, hospitalizacją i powikłaniami. Ponadto, dzięki szczepieniom szybciej zaczniemy wracać do normalnego życia i więcej istnień ludzkich uda się uratować.

Źródło:

https://koronawirus.pomorskie.eu/
https://www.gov.pl/web/szczepimysie

 • szczepienia_infografika_1_popr
 • szczepienia_infografika_4
 • szczepienia_infografika_5_20210504
 • szczepienia_infografika_6_20210504
 • szczepienia_infografika_8

WRĘCZENIE STYPENDIÓW STAROSTY NOWODWORSKIEGO ZA WYSOKIE WYNIKI W NAUCE

Wręczenie jednorazowych stypendiów Starosty Nowodworskiego za wysokie wyniki w nauce oraz za bardzo dobry wynik egzaminu zawodowego w Zespole Szkół.

14.05.2021 r. o godzinie 9.00 w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się uroczyste wręczenie jednorazowych stypendiów Starosty Nowodworskiego za bardzo dobry wynik z egzaminu zawodowego oraz za wysokie wyniki w nauce.

Dyrektor placówki p. Wioletta Przyborowska rozpoczęła uroczystość gratulując absolwentom ich wyników oraz życzyła samych sukcesów w dalszym życiu zawodowym. Stypendia Starosty dla absolwentów Zespołu Szkół, w imieniu Starosty Nowodworskiego, wręczała Pani Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.

Stypendia za wysokie wyniki w nauce otrzymali:

 1. Boćko Maja
 2. Frischkemuth Natalia
 3. Jaros Patrycja Weronika
 4. Podsiadły Maciej Kacper
 5. Sopata Małgorzata Dorota

Stypendia za bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych otrzymali:

 1. Boćko Maja
 2. Ćwiek Katarzyna Anna
 3. Gołębiewski Krystian Robert
 4. Neumann Małgorzata
 5. Podsiadły Maciej Kacper
 6. Sopata Małgorzata Dorota
 7. Szatkowski Kacper Grzegorz

Przedstawicielka Starostwa pogratulowała wszystkim stypendystom oraz życzyła samych sukcesów w dalszej edukacji i przyszłej pracy zawodowej.

 • stypendia starosty 1
 • stypendia starosty 2
 • stypendia starosty 3
 • stypendia starosty 4
 • stypendia starosty 5
 • stypendia starosty 6
 • stypendia starosty 7
 • stypendia starosty 8
 • stypendia starosty 9
 • stypendia starosty 10
 • stypendia starosty 11
 • stypendia FJJ

NARODOWY SPIS POWSZECHNY - HARMONOGRAM PUNKTÓW SPISOWYCH NA TERENACH WIEJSKICH

Od 1 kwietnia w Polsce trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, który jest obowiązkowy dla każdego mieszkańca. Podstawową formą udziału w spisie jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę www.spis.gov.pl i wypełnić elektroniczny formularz.

W razie braku możliwości wypełnienia spisu poprzez stronę internetową lub kontaktu telefonicznego (od 4 maja dzwonią rachmistrzowie), zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim (w godzinach funkcjonowania), a także do punktów spisowych na terenach wiejskich (zgodnie z poniższym harmonogramem).

Jednocześnie informujemy, że czas dokonywania spisu ludności i mieszkań w ramach NSP jest orientacyjny, ze względu na brak możliwości oszacowania ilości osób zainteresowanych.”

Harmonogram punktów spisowych w ramach
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański:

l.p.

Miejscowość/ miejsce dokonania spisu

Data

Godziny od - do

1.

Tuja / wiata przy boisku

17 maja 2021

12:00 - 14:15

2.

Marynowy / świetlica wiejska

17 maja 2021

14:30 - 16:30

3.

Stawiec /  świetlica wiejska

19 maja 2021

11:00 – 13:00

4.

Lubieszewo / świetlica wiejska

19 maja 2021

13:15 – 15:15

5.

Orłowo / wiata przy boisku

19 maja 2021

15:30 – 17:30

6.

Kępiny Małe / świetlica wiejska

24 maja 2021

12:00 - 14:15

7.

Kępki / świetlica wiejska

24 maja 2021

14:30 - 16:30

8.

Orliniec / świetlica wiejska

25 maja 2021

12:00 - 14:15

9.

Solnica / świetlica wiejska

25 maja 2021

14:30 - 16:30

10.

Stobna / świetlica wiejska

26 maja 2021

11:00 – 13:00

11.

Marzęcino / świetlica wiejska

26 maja 2021

13:15 – 15:15

12.

Kmiecin / ZSP (szkoła)

26 maja 2021

15:30 – 17:30

13.

Wierciny / SP w Wiercinach

31 maja 2021

12:00 - 14:15

14.

Rakowo / wiata przy OSP

31 maja 2021

14:30 - 16:30

15.

Rakowiska / świetlica wiejska

1 czerwca 2021

12:00 - 14:15

16.

Jazowa / świetlica wiejska

1 czerwca 2021

14:30 - 16:30

17.

Powalina / świetlica wiejska

2 czerwca 2021

12:00 - 14:15

18.

Gozdawa / świetlica wiejska

2 czerwca 2021

14:30 - 16:30

Jednocześnie informuję, że czas dokonywania spisu ludności i mieszkań w ramach NSP jest orientacyjny, ze względu na brak możliwości oszacowania ilości osób zainteresowanych.

 

MATURY 2021 W NOWODWORSKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Przed Maturzystami z Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim jeszcze kilka bardzo ważnych dni. W tym roku szkolnym matury potrwają do 20 maja. Kolejnym terminem, na który będą oczekiwali nasi Maturzyści jest dzień 5 lipca – ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego.

Trzymamy mocno, aby wszystkim się powiodło i mocno w to wierzymy!

 • matury LO 1
 • matury LO 2
 • matury LO 3
 • matury LO 4
 • matury LO 5
 • matury LO 6
 • matury LO 7
 • matury LO 8

WRĘCZENIE STYPENDIÓW STAROSTY NOWODWORSKIEGO MATURZYSTOM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZIEMI ŻUŁAWSKIEJ

26 kwietnia b.r. odbyło się oficjalne pożegnanie tegorocznych Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim.

Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2020/2021 Maturzystom zostały wręczone jednorazowe stypendia Starosty Nowodworskiego za wysokie wyniki w nauce.

Stypendia otrzymali:

 1. Dolecka Nikola kl. III A
 2. Dzięgiel Julia kl. III C
 3. Lewandowski Jan kl. III C
 4. Lewandowska Paulina kl. III A
 5. Mączyńska Magdalena kl. III A
 6. Mejer Urszula kl. III C
 7. Rafka Marlena kl. III C
 8. Siedlecki Nikodem kl. III C
 9. Szarkowska Wiktoria kl. III A
 10. Urbanek Sebastian kl. III C
 11. Wołoszyn Alicja kl. III C
 12. Ziarko Julia kl. III C

Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zarówno w karierze edukacyjnej, jak i w życiu osobistym

 • stypendia starosty lo 1
 • stypendia starosty lo 2
 • stypendia starosty lo 3
 • stypendia starosty lo 4
 • stypendia starosty lo 5
 • stypendia starosty lo 6
 • stypendia starosty lo 7
 • stypendia starosty lo 8
 • stypendia starosty lo 9
 • stypendia starosty lo 10
 • stypendia starosty lo 11

KOMUNIKAT STAROSTY NOWODWORSKIEGO

KOMUNIKAT STAROSTY NOWODWORSKIEGO
dotyczący ptasiej grypy (HPAI)

Informuję mieszkańców Powiatu Nowodworskiego, że Wojewoda Pomorski wydał w dniu 05 maja 2021 roku Rozporządzenie w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego.

Na mocy tego rozporządzenia wyznaczono obszar zagrożony grypą ptaków w promieniu minimum 10 kilometrów od ogniska choroby, który obejmuje miejscowości położone na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański: Tuja, Orłówko, Marynowy, Myszewko, Myszkowo, Rychnowo Żuławskie, Kmiecin, Rakowiska, Rakowo, Wierciny, Kępki, Jazowa oraz Jazowa II.

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie

Starosta Nowodworski zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu:

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”.

KONKURS KULINARNY DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH "BITWA REGIONÓW"

Zapraszamy do udziału w konkursie. Szczegóły na www.bitwaregionow.pl

 • Bitwa regionów plakat

MATURA 2021 W ZESPOLE SZKÓŁ

4 maja 2021 r. w Zespole Szkół rozpoczęły się matury.

W pierwszym dniu matur uczniowie rozwiązywali arkusz z języka polskiego, a w kolejnych dniach przystąpią do egzaminów z matematyki i języka angielskiego. Natomiast od 7 maja rozpoczną się egzaminy z innych zadeklarowanych przez zdających przedmiotów w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Sesja zakończy się 17 maja. Podobnie jak w roku ubiegłym, w tym roku zdający nie przystępują do egzaminów w formie ustnej.

Abiturientom życzymy powodzenia na egzaminach.

 • Matura 2021 w ZS
 • Matura 2021 w ZS
 • Matura 2021 w ZS
 • Matura 2021 w ZS
 • Matura 2021 w ZS
 • Matura 2021 w ZS
 • Matura 2021 w ZS

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO ABSOLWENTÓW TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ

Dnia 30 kwietnia 2021 r. kolejni absolwenci technikum Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim opuścili mury szkoły.

Zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i zachowaniem środków bezpieczeństwa tegoroczni maturzyści odebrali świadectwa ukończenia szkoły z rąk pani dyrektor Wioletty Przyborowskiej. Pani Dyrektor towarzyszyli wychowawcy klas: pani Marzanna Trąbka oraz pan Dariusz Żulpo.

Podziękowanie za sprawną organizację wręczania świadectw oraz wydawania dokumentów dla pani Katarzyny Głodek-Dołęgowskiej – specjalisty ds. uczniowskich oraz wicedyrektora pana Mirosława Kabzy.

Przed naszymi absolwentami jeszcze egzamin dojrzałości, który rozpocznie się od 4 maja 2021 r.

Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia podczas egzaminów maturalnych.

 • zakończenie roku absolwentów zs2 1
 • zakończenie roku absolwentów zs2 2
 • zakończenie roku absolwentów zs2 3
 • zakończenie roku absolwentów zs2 4
 • zakończenie roku absolwentów zs2 5
 • zakończenie roku absolwentów zs2 6
 • zakończenie roku absolwentów zs2 7
 • zakończenie roku absolwentów zs2 8
 • zakończenie roku absolwentów zs2 9
 • zakończenie roku absolwentów zs2 10
 • zakończenie roku absolwentów zs2 11
 • zakończenie roku absolwentów zs2 12
 • zakończenie roku absolwentów zs2 13
 • zakończenie roku absolwentów zs2 14
 • zakończenie roku absolwentów zs2 15
 • zakończenie roku absolwentów zs2 16
 • zakończenie roku absolwentów zs2 17
 • zakończenie roku absolwentów zs2 18
 • zakończenie roku absolwentów zs2 19
 • zakończenie roku absolwentów zs2 20
 • zakończenie roku absolwentów zs2 21
 • zakończenie roku absolwentów zs2 22
 • zakończenie roku absolwentów zs2 23
 • zakończenie roku absolwentów zs2 24
 • zakończenie roku absolwentów zs2 25
 • zakończenie roku absolwentów zs2 26
 • zakończenie roku absolwentów zs2 27
 • zakończenie roku absolwentów zs2 28
 • zakończenie roku absolwentów zs2 29
 • zakończenie roku absolwentów zs2 30
 • zakończenie roku absolwentów zs2 31
 • zakończenie roku absolwentów zs2 32
 • zakończenie roku absolwentów zs2 33
 • zakończenie roku absolwentów zs2 34
 • zakończenie roku absolwentów zs2 35
 • zakończenie roku absolwentów zs2 36
 • zakończenie roku absolwentów zs2 37
 • zakończenie roku absolwentów zs2 38
 • zakończenie roku absolwentów zs2 39
 • zakończenie roku absolwentów zs2 40
 • zakończenie roku absolwentów zs2 41
 • zakończenie roku absolwentów zs2 42
 • zakończenie roku absolwentów zs2 43
 • zakończenie roku absolwentów zs2 44
 • zakończenie roku absolwentów zs2 45
 • zakończenie roku absolwentów zs2 46
 • zakończenie roku absolwentów zs2 47
 • zakończenie roku absolwentów zs2 48
 • zakończenie roku absolwentów zs2 49
 • zakończenie roku absolwentów zs2 50
 • zakończenie roku absolwentów zs2 51
 • zakończenie roku absolwentów zs2 52
 • zakończenie roku absolwentów zs2 53
 • zakończenie roku absolwentów zs2 54
 • zakończenie roku absolwentów zs2 55
 • zakończenie roku absolwentów zs2 56
 • zakończenie roku absolwentów zs2 57
 • zakończenie roku absolwentów zs2 58
 • zakończenie roku absolwentów zs2 59
 • zakończenie roku absolwentów zs2 60
 • zakończenie roku absolwentów zs2 61
 • zakończenie roku absolwentów zs2 62
 • zakończenie roku absolwentów zs2 63
 • zakończenie roku absolwentów zs2 64
 • zakończenie roku absolwentów zs2 65
 • zakończenie roku absolwentów zs2 66
 • zakończenie roku absolwentów zs2 67
 • zakończenie roku absolwentów zs2 68
 • zakończenie roku absolwentów zs2 69
 • zakończenie roku absolwentów zs2 70
 • zakończenie roku absolwentów zs2 71
 • zakończenie roku absolwentów zs2 72
 • zakończenie roku absolwentów zs2 73

MODERNIZACJE I REMONTY W ZESPOLE SZKÓŁ

W kwietniu b.r. wykonano kolejne prace remontowe w szkole. Kompleksowo odnowiono 2 sale fitness (malowanie, wymiana podłóg, wzmocnienie ścian, oświetlenie) oraz wykonano i zamontowano wieszaki uczniowskie we wszystkich salach lekcyjnych i pracowniach zawodowych.

Wszystkie materiały zakupiono ze środków budżetowych, a prace wykonali pracownicy szkoły. W trakcie są prace związane z modernizacją systemu monitoringu wizyjnego oraz alarmowego.

Dbamy o poprawę warunków nauki i bezpieczeństwa w szkole.

Tekst opracowała:

Wioletta Przyborowska
Dyrektor Zespołu Szkół

 • modernizacja zs 1
 • modernizacja zs 2
 • modernizacja zs 3
 • modernizacja zs 4
 • modernizacja zs 5
 • modernizacja zs 6
 • modernizacja zs 7
 • modernizacja zs 8

HONOROWY PATRONAT

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim podjął decyzję o objęciu honorowym patronatem Starosty Nowodworskiego przedsięwzięcia “Siłą jest dialog” - innowacyjnego w skali kraju projektu, który powstał z inicjatywy Fundacji Mediatio.

Celem przedsięwzięcia  jest promowanie idei dialogu oraz możliwości skorzystania z mediacji, w tym bezpłatnych spotkań informacyjnych (online). Chcemy pokazać, że w dobie wszechobecnego języka agresji i nienawiści - mediacja jest skutecznym sposobem na jego złagodzenie i jednocześnie subtelnym sposobem rozwiązania różnych problemów, konfliktów, sporów. Dodatkowo możliwość korzystania z narzędzi online daje szybki i bezpieczny sposób rozwiązania sporów czy konfliktów. 

Adresatami projektu są zarówno osoby fizyczne jak również osoby prawne. Z pomocy mogą skorzystać rodziny, przedsiębiorcy oraz instytucje.

Realizacja projektu: od 1 kwietnia 2021r., aż do czasu w którym będzie istniała taka potrzeba.

Zakres projektu obejmuje bezpłatne spotkania informacyjne/konsultacyjne w przedmiocie mediacji, stacjonarnie lub online, telefoniczne.

W ramach projektu fundacja oferuje bezpłatne spotkania informacyjne w mediacji (konsultacje) z najlepszymi ekspertami z zakresu mediacji dla ułożenia 3 poniżej wypisanych sytuacji:

 1. Jeśli istnieje przeczucie, że w zespole, między pracownikami, w zarządzie, w relacjach z innymi firmami bądź klientami jak również między mieszkańcami regionu czy w rodzinie rodzi się konflikt i nie chcemy dopuścić do jego eskalacji. Podczas bezpłatnego spotkania informacyjnego (konsultacji) pomożemy zdiagnozować problem i znaleźć sposób, aby go rozwiązać, zanim negatywnie wpłynie na ich funkcjonowanie.
 2. Jeśli beneficjenci projektu mierzą się z konfliktem i nie wiedzą, jak sobie z nim poradzić albo zaistniały spór doprowadził do wszczęcia sprawy sądowej. Pomożemy im znaleźć konstruktywne wyjście z sytuacji na drodze mediacji, którą szczegółowo zaplanujemy podczas bezpłatnego spotkania informacyjnego. Ponadto, kiedy otrzymamy zgodę na poprowadzenie mediacji, dołożymy wszelkich starań, aby długie i kosztowne postępowanie sądowe zamienić na ugodę, która ma taką samą moc prawną jak wyrok sądu.
 3. Jeśli udało się zażegnać jeden konflikt i chcemy zapobiegać kolejnym. Być może warto przyjrzeć się kulturze rozmów i poszukać ich słabe punkty albo zastanowić się, czy sposób komunikacji nie generuje potencjalnych sporów. A może beneficjenci projektu potrzebują odpowiednich procedur czy szkolenia z zakresu mediacji lub sprawnej komunikacji, żeby skutecznie radzić sobie z konfliktowymi sytuacjami wewnątrz organizacji? W trakcie bezpłatnego spotkania informacyjnego (konsultacji) wspólnie opracujemy strategię działania na przyszłość.
 • Plakat MEDIATIO-1
 • ulotka MEDIATIO-1
 • ulotka MEDIATIO-2

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO ABSOLWENTÓW TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ

Dnia 30 kwietnia 2021 r. kolejni absolwenci technikum Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim opuścili mury szkoły.

Zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i zachowaniem środków bezpieczeństwa tegoroczni maturzyści odebrali świadectwa ukończenia szkoły z rąk pani dyrektor Wioletty Przyborowskiej. Pani dyrektor towarzyszyli wychowawcy klas pani Marzanna Trąbka oraz pan Dariusz Żulpo.

Podziękowanie za sprawną organizację wręczania świadectw oraz wydawania dokumentów dla pani Katarzyny Głodek-Dołęgowskiej – specjalisty ds. uczniowskich oraz wicedyrektora Mirosława Kabzy.

Przed naszymi absolwentami jeszcze egzamin dojrzałości, który rozpocznie się od 4 maja 2021 r.

Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia podczas egzaminów maturalnych.

 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2
 • Zakończenie roku szkolnego w ZS2

KONKURS "RÓWNAĆ SZANSE"

Fundacja Civis Polonus ogłasza nabór wniosków w ramach programu „Równać Szanse”, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jego celem jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne ludzi z małych miejscowości. Wnioski można składać do 1 czerwca.

W konkursie można zdobyć 8.500,00 zł na realizację pięciomiesięcznego projektu.

Do aplikowania w konkursie uprawnione są instytucje i organizacje z miejscowości do 20.000 mieszkańców:

 • organizacje pozarządowe;
 • powiatowe, miejskie i gminne domy kultury;
 • powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne;
 • Koła Gospodyń Wiejskich.

Więcej informacji www.rownacszanse.pl/kmg

SUKCES SPORTOWCÓW DRUŻYNY PIŁKI NOŻNEJ PLAŻOWEJ HEMAKO SZTUTOWO

Hemako Sztutowo to jedna z najbardziej utytułowanych drużyn beach soccera w Polsce. Ma na swoim koncie najwięcej zwycięstw w dyscyplinie plażowej piłki nożnej w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski do 21 lat.

W roku 2020 Zawodnicy klubu Hemako po raz kolejny reprezentowali Powiat Nowodworski w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w plażowej piłce nożnej (beach soccer) Gdańsk 2020 w kategorii do 21 lat i ponownie sięgnęli po mistrzostwo!

Był to ich dziewiąty tytuł na rozegranych piętnaście edycji mistrzostw. Kolekcję uzupełniają jeszcze srebrny medal w 2015 oraz dwa brązowe medale. Zawodnicy drużyny otrzymywali również nagrody indywidualne. Do najcenniejszych należy zaliczyć zdobyty dwukrotnie pod rząd tytuł najlepszego zawodnika przez Dawida Kiełczyńskiego. Bartosz Szloser, Maciej Ranoszek i Dawid Kiełczyński, mieli zaszczyt gry z orzełkiem na piersi w kadrze narodowej U-21.

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim uhonorował Mistrzów Polski, przyznając im Nagrody Sportowe Powiatu Nowodworskiego za osiągnięcia sportowe w roku 2020. Nagrodzeni zostali: Dąbrowski Jakub, Kiełczyński Dawid, Kotaś Marceli, Madej Paweł Stefan, Mendala Patryk, Niemyjski Mateusz, Popielarski Marcin, Skwarzec Kacper, Skwarzec Konrad.

Ze względu na sytuację pandemiczną, w tym roku nie mogło odbyć się uroczyste wręczenie nagród przez Przewodniczącego Rady Powiatu i Starostę Nowodworskiego. Nazwiska nagrodzonych zostały oficjalnie przedstawione 20 kwietnia b.r. podczas III Sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

Zawodnikom oraz działaczom drużyny Hemako Sztutowo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.