Powiat Nowodworski

Treść Strony

Aktualności

DYŻUR TELEFONICZNY PRZEWODNICZĄCEGO RADY

2022.12.28
-

Dnia 28 grudnia 2022 r. (środa) w godz. 15.30 – 16.30, dyżur telefoniczny w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie przyjmowania skarg i wniosków, skierowanych do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim będzie pełnił Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady Powiatu (tel. 55 247 3671 wew. 147). 

ODBIÓR CHODNIKA W MARZĘCINIE

2022.11.10
ODBIÓR CHODNIKA W MARZĘCINIE

Dnia 9 listopada br.  Starosta Nowodworski Pan Jacek Gross wraz z  Wicestarostą Panią Barbarą Ogrodowską oraz członkami Zarządu Powiatu Panem Andrzejem Sobocińskim, Panem Marcinem Głowackim oraz Panem Tomaszem Szczepańskim uczestniczyli w odbiorze  końcowym robót budowlanych dot. budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2313G w miejscowości Marzęcino. W ramach inwestycji wykonano chodnik na odcinku ok. 600 m. Zadanie zostało zrealizowane ze środków budżetu Powiatu oraz dofinansowane z budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański. Koszt wykonania robót budowlanych wyniósł  474 812,72 zł.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW CZELADNICZYCH

2022.11.10
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW CZELADNICZYCH

9 listopada br. w sali Żuławskiego Parku Historycznego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów czeladniczych. Powiat Nowodworski reprezentował Pan Jacek Gross Starosta Nowodworski oraz Pani Ewa Pichola Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim wraz z Wicedyrektorem Panem Krzysztofem Muchą. Uroczystość swoją obecnością uświetnił Prezes Pomorskiej Izby Rzemiosł  Pan Zbigniew Stencel, który dokonał pasowania pierwszoklasistów na ucznia zawodu czeladniczego. Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych w Nowym Dworze Gdańskim reprezentowali Starszy Cechu Piotr Łukasik oraz I Podstarszy Cechu Pani Dagmara Kleszcz. W trakcie uroczystości Starosta gratulując absolwentom i świeżo pasowanym uczniom podkreślił  jak ważne jest zdobycie zawodu, który gwarantuje pozycję na rynku pracy, ale również jak ważną rolę w edukacji czeladnika odgrywa mistrz!

Wszystkim absolwentom i nowopasowanym uczniom serdecznie gratulujemy!

Wydłużenie terminu na składanie wniosków w konkursie na „Wieniec Dożynkowy”!

2022.09.02
-

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Uchwałą Nr 117/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 101/2022 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie organizacji Powiatowego Konkursu na ,,Wieniec Dożynkowy” wydłużył termin na składanie zgłoszeń udziału w ww. konkursie. Zgłoszenia należy składać najpóźniej do dnia 3 września 2022 roku drogą mailową na adres m.wereszczynska@nowydworgdanski.pl, osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim (do 2 września br.) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański, a w dniu wydarzenia do Pani Iwony Sawickiej – Kierownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim dostępnej na stoisku promocyjnym Powiatu.

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych na terenie całego kraju

2022.08.31
-

Informujemy, iż Prezes Rady Ministrów w dniu 30 sierpnia br. podpisał zarządzenia przedłużające do 30 listopada 2022 r. do godz. 23:59 na terenie całego kraju, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP - CHARLIE–CRP (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 282 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 283 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego).

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

OTWARCIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W STEGNIE

2022.07.01
OTWARCIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W STEGNIE
W dniu dzisiejszym Pani Barbara Ogrodowska Wicestarosta Nowodworski, na zaproszenie Przedstawicieli Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych – Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” uczestniczyła w otwarciu Centrum Edukacji Ekologicznej w Stegnie. Pani Wicestarosta przy okazji wizyty podkreśliła, że dbanie o planetę to nie tylko codzienna troska o środowisko, ale też pogłębianie wiedzy na ten temat, a nowo utworzone Centrum Edukacji Ekologicznej w Stegnie jest tego doskonałym przykładem. Gratulując zaangażowania i inwencji założycielom wyraziła również nadzieję, że dzisiejsza uroczystość to kolejny krok mający na celu rozwój edukacji ekologicznej oraz promocji bogactwa przyrodniczego Powiatu Nowodworskiego.

AKTYWNA TABLICA

2022.07.01
AKTYWNA TABLICA

Powiat Nowodworski pozyskał 35.000, 00 zł w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica" edycja 2022. Z uzyskanego dofinansowania do Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zostaną zakupione pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów m. in.   z zaburzeniami uwagi i koncentracji,  z niepełnosprawnością  intelektualną  oraz  dla uczniów z centralną dysfunkcją słuchu i słabosłyszących.

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - MOBILNY PUNKT KONSULTACYJNY

2022.06.08
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - MOBILNY PUNKT KONSULTACYJNY

Zapraszamy na konsultacje w ramach
Mobilnego Punktu Informacyjnego
z zakresu możliwości pozyskania wsparcja
z Funduszy Europejskich

28 czerwca 2022, godz 11:00 - 14:00
w Starostwi Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

2022.06.01
"Posiłek w szkole i w domu"

Powiat Nowodworski w ramach modułu 3 wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” pozyskał wsparcie finansowe w wysokości 79 096,00 zł. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, w Szkole Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, doposażona zostanie  kuchnia oraz zaplecze kuchenne. Nowy sprzęt i meble ułatwią pracę oraz poprawią komfort przygotowywania i spożywania  posiłków. Pozwoli to również na doskonalenie treningu jedzenia, a przyjazne dla osób niepełnosprawnych otoczenie, poprawi sytuację uczniów i przyczyni się do nabywania coraz większej samodzielności. Całkowity koszt zadania to 98 870,00 zł, z czego 19 774,00  zł stanowi wkład własny Powiatu Nowodworskiego.

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70