Powiat Nowodworski

Treść Strony

Aktualności

ODWOŁANIE ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO

2023.02.27
Odwołanie alarmu przeciwpowodziowego

Informujemy, iż w związku z ustabilizowaniem się poziomu wód w rzekach powiatu nowodworskiego oraz Zalewu Wiślanego (dolna strefa stanów wysokich) Starosta Nowodworski w dniu 27.02.2023 r. od godz. 17.30 odwołał alarm przeciwpowodziowy dla gmin: Nowy Dwór Gdański, Krynica Morska, Stegna oraz Sztutowo.

ALARM PRZECIWPOWODZIOWY

2023.02.25
-

Informujemy, że w związku z przekroczeniem stanów alarmowych na rzekach powiatu nowodworskiego i Zalewu Wiślanego, w dniu 25 lutego 2023 roku o godzinie 20.05 Starosta Nowodworski ogłosił alarm przeciwpowodziowy dla gmin: Nowy Dwór Gdański, Krynica Morska, Stegna oraz Sztutowo.

OBSZAR FUNKCJONALNY ŻUŁAWY

2023.02.17
Obszar Funkcjonalny Żuławy

W dniu 17 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się spotkanie samorządów z terenu Powiatu Nowodworskiego, które współpracują w ramach Obszaru Funkcjonalnego Żuławy. W spotkaniu wzięli udział Wicestarosta Barbara Ogrodowska, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Pan Jacek Michalski oraz pracownicy Starostwa i gmin z terenu powiatu odpowiedzialni za pozyskiwanie i rozliczanie środków zewnętrznych. Podczas spotkania dokonano wstępnej weryfikacji projektów zgłoszonych przez poszczególne samorządy oraz wypracowano nowe pomysły, które mogłyby uzyskać wsparcie ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021 – 2027. Spotkanie zrealizowano w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus, w ramach którego zespół doradczy Związku Miast Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi dokonuje pogłębionej diagnozy Obszaru Partnerstwa, pomocnej w opracowaniu strategii jego rozwoju.

PRZERWY W DOSTAWIE WODY

2023.02.17
Przerwy w dostawie wody

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 22.02.2023 r. (środa) od godziny 10:00 do godzin popołudniowych w związku z prowadzonymi pracami na sieci mogą wystąpić problemy z jakością dostarczanej wody, a także zauważalne spadki ciśnienia na całym obszarze działania Spółki.

DYŻUR TELEFONICZNY PRZEWODNICZĄCEGO RADY

2022.12.28
-

Dnia 28 grudnia 2022 r. (środa) w godz. 15.30 – 16.30, dyżur telefoniczny w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie przyjmowania skarg i wniosków, skierowanych do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim będzie pełnił Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady Powiatu (tel. 55 247 3671 wew. 147). 

ODBIÓR CHODNIKA W MARZĘCINIE

2022.11.10
ODBIÓR CHODNIKA W MARZĘCINIE

Dnia 9 listopada br.  Starosta Nowodworski Pan Jacek Gross wraz z  Wicestarostą Panią Barbarą Ogrodowską oraz członkami Zarządu Powiatu Panem Andrzejem Sobocińskim, Panem Marcinem Głowackim oraz Panem Tomaszem Szczepańskim uczestniczyli w odbiorze  końcowym robót budowlanych dot. budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2313G w miejscowości Marzęcino. W ramach inwestycji wykonano chodnik na odcinku ok. 600 m. Zadanie zostało zrealizowane ze środków budżetu Powiatu oraz dofinansowane z budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański. Koszt wykonania robót budowlanych wyniósł  474 812,72 zł.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW CZELADNICZYCH

2022.11.10
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW CZELADNICZYCH

9 listopada br. w sali Żuławskiego Parku Historycznego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów czeladniczych. Powiat Nowodworski reprezentował Pan Jacek Gross Starosta Nowodworski oraz Pani Ewa Pichola Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim wraz z Wicedyrektorem Panem Krzysztofem Muchą. Uroczystość swoją obecnością uświetnił Prezes Pomorskiej Izby Rzemiosł  Pan Zbigniew Stencel, który dokonał pasowania pierwszoklasistów na ucznia zawodu czeladniczego. Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych w Nowym Dworze Gdańskim reprezentowali Starszy Cechu Piotr Łukasik oraz I Podstarszy Cechu Pani Dagmara Kleszcz. W trakcie uroczystości Starosta gratulując absolwentom i świeżo pasowanym uczniom podkreślił  jak ważne jest zdobycie zawodu, który gwarantuje pozycję na rynku pracy, ale również jak ważną rolę w edukacji czeladnika odgrywa mistrz!

Wszystkim absolwentom i nowopasowanym uczniom serdecznie gratulujemy!

Wydłużenie terminu na składanie wniosków w konkursie na „Wieniec Dożynkowy”!

2022.09.02
-

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Uchwałą Nr 117/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 101/2022 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie organizacji Powiatowego Konkursu na ,,Wieniec Dożynkowy” wydłużył termin na składanie zgłoszeń udziału w ww. konkursie. Zgłoszenia należy składać najpóźniej do dnia 3 września 2022 roku drogą mailową na adres m.wereszczynska@nowydworgdanski.pl, osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim (do 2 września br.) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański, a w dniu wydarzenia do Pani Iwony Sawickiej – Kierownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim dostępnej na stoisku promocyjnym Powiatu.

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych na terenie całego kraju

2022.08.31
-

Informujemy, iż Prezes Rady Ministrów w dniu 30 sierpnia br. podpisał zarządzenia przedłużające do 30 listopada 2022 r. do godz. 23:59 na terenie całego kraju, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP - CHARLIE–CRP (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 282 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 283 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego).

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

OTWARCIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W STEGNIE

2022.07.01
OTWARCIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W STEGNIE
W dniu dzisiejszym Pani Barbara Ogrodowska Wicestarosta Nowodworski, na zaproszenie Przedstawicieli Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych – Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” uczestniczyła w otwarciu Centrum Edukacji Ekologicznej w Stegnie. Pani Wicestarosta przy okazji wizyty podkreśliła, że dbanie o planetę to nie tylko codzienna troska o środowisko, ale też pogłębianie wiedzy na ten temat, a nowo utworzone Centrum Edukacji Ekologicznej w Stegnie jest tego doskonałym przykładem. Gratulując zaangażowania i inwencji założycielom wyraziła również nadzieję, że dzisiejsza uroczystość to kolejny krok mający na celu rozwój edukacji ekologicznej oraz promocji bogactwa przyrodniczego Powiatu Nowodworskiego.
[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70