Powiat Nowodworski

Treść Strony

Za nami 28. edycja konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2021”
2021.09.24
Za nami 28. edycja konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2021”

W dniu  24 września br. roku Pan Jacek Gross  Starosta Nowodworski miał przyjemność wręczyć  nagrodę w postaci bonu o wartości 1.000 zł,  Panu Witoldowi Kolasa sołtysowi Tujska. Sołectwo uhonorowane zostało w ramach konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2021” za zajęcie I miejsca w kategorii wieś  na etapie powiatowym.

Przypominamy, iż konkurs organizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego odbywa się w trzech etapach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim. W każdym etapie specjalna komisja wizytuje zgłoszone do konkursu wsie i zagrody. Komisja, oceniając,  zwraca uwagę przede wszystkim na  ogólny wygląd wsi, troskę o stan środowiska przyrodniczego, ochronę i kultywowanie dziedzictwa kulturowego  oraz formy aktywizacji i zaangażowanie mieszkańców.

Należy podkreślić, iż Tujsk otrzymał wyróżnienie w etapie wojewódzkim  - serdecznie gratulujemy.

Program ERASMUS+
2021.09.24
Program ERASMUS+

22 września br. w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Programu ERASMUS +. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele szkół z terenu powiatów nowodworskiego, gdańskiego oraz miasta Gdańsk.

Wszystkich zebranych przywitał gospodarz spotkania Pan Jacek Gross, który podkreślił jak ważna jest inwestycja w rozwój dzieci i młodzieży. Następnie głos zabrały przedstawicielki Fundacji Nova przedstawiając projekt „Żuławska Szkoła Ćwiczeń” oraz założenia projektu Erasmus+. Kolejnym punktem seminarium była prezentacja firmy Vitalis, która oferuje wyjazdy na staże i praktyki dla uczniów i nauczycieli do Niemiec. Zwieńczeniem spotkania były rozmowy przedstawicieli placówek oświatowych z pracownikami Fundacji NOVA mające na celu zawiązanie konsorcjum, które będzie aplikowało o środki finansowe z programu Erasmus+.

OGŁOSZENIE
2021.09.03
OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, który jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 190 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U z 2020, poz. 821 ze zm.), jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie objętym niniejszym konkursem.

 

 

KONDOLENCJE
2021.09.01
KONDOLENCJE

„Niełatwo jest pogodzić się z tym, czym czasem obarcza nas życie.

Pozostaje mieć nadzieję i wiarę w sens tych doświadczeń...”

 

Panu JACKOWI GROSS

Staroście Nowodworskiemu  

    wyrazy współczucia z powodu śmierci

przybranej Mamy

Heleny Sabatowskiej - Gross

 
                                                                                                             składają
 
 
Wicestarosta Nowodworski
Barbara Ogrodowska
wraz z pracownikami
Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Gdańskim
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Robert Ciżmowski
wraz z Radnymi

                                                                                 

 

 

 

DYŻUR TELEFONICZNY PRZEWODNICZĄCEGO RADY
2021.08.27
DYŻUR  TELEFONICZNY PRZEWODNICZĄCEGO RADY

Dnia 1 września 2021 r. (środa) w godz. 15.30 – 16.30, dyżur telefoniczny w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie przyjmowania skarg i wniosków, skierowanych do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim będzie pełnił Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady Powiatu (tel. 55 247 3671 wew. 147).

DYŻUR TELEFONICZNY WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY
2021.08.23
DYŻUR  TELEFONICZNY WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY

Dnia 25 sierpnia 2021 r. (środa) w godz. 15.30 – 16.30, dyżur telefoniczny w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie przyjmowania skarg i wniosków, skierowanych do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim będzie pełnił Pan Lubomir Głowacki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu (tel. 55 247 3671 wew. 147).

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI POWIATU NOWODWORSKIEGO - KONSULTACJE INTERNETOWE
2021.06.01
Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Nowodworskiego do roku 2035 - KONSULTACJE INTERNETOWE

W terminie od 1 do 23 czerwca 2021 roku odbywają się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Nowodworskiego do roku 2035. Celem dokumentu jest wsparcie rozwoju szeroko pojętej polityki elektromobilności oraz zrównoważonego rozwoju transportu i mobilności w Powiecie Nowodworskim. Strategia ma być również podstawowym kryterium w pozyskiwaniu środków pomocowych.

 

RAPORT O STANIE POWIATU NOWODWORSKIEGO ZA 2020 ROK
2021.05.28
Raport o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2020 r.

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu  w Nowym Dworze Gdańskim zobowiązany jest co roku do dnia 31 maja przedstawić Radzie Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim raport o stanie powiatu.

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70