Powiat Nowodworski

Treść Strony

BUDŻET NA ROK 2018 PRZYJĘTY

Jednym z najważniejszym punktów obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim było przyjęcie przyszłorocznego budżetu, na podstawie którego dochód powiatu na rok 2018 wyniesie ponad 53 mln zł, natomiast wydatki ponad 54 zł. Radni 8 głosami za, 3 głosami przeciw przyjęli budżet na 2018 rok. Ponadto zgodnie z planem pracy na rok bieżący, Radni przyjęli plany pracy Komisji Stałych Rady Powiatu na 2018 rok.

Podczas sesji, Radni dodatkowo podjęli uchwały w sprawach: przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną za II półrocze 2017 r. oraz ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

Na zakończenie, Przewodniczący Rady złożył serdeczne życzenia z okazji zbliżającego się Nowego Roku.

Sporządziła:
Roksana Kamińska

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70