Powiat Nowodworski

Treść Strony

Trwa nabór wniosków do programu Akumulator Społeczny!

Do 23 maja można składać wnioski o dotację (do 5 000zł) na rozwój młodej organizacji pozarządowej (organizacje działające nie dłużej niż 2,5 roku, z przychodami do 25 000 zł (wnioskować mogą także organizacje będące w trakcie procesu rejestracji!)) Projekty mogą być realizowane w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2019.

Więcej informacji na stronie: http://www.akumulatorspoleczny.pl/ Masz pytania, dotyczące konkursu lub realizacji projektów? Potrzebujesz pomocy w obsłudze generatora wniosków? A może chcesz skonsultować pomysł lub umówić się na doradztwo? Zachęcamy także do udziału w konsultacjach, w trakcie których animatorzy pomogą dopracować Wasze wnioski (istnieje możliwość umówienia się na konkretną godzinę spotkania). W razie pytań zachęcamy do kontaktu! Tel.: 665 935 770, e-mail: lukasz.samborski@fundacjarc.org.pl 

 

Trwa głosowanie na członków do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych do 20 maja 2019!

Trwa głosowanie na członków do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych do 20 maja 2019!

Termin głosowania:
29.04.2019 do 20.05.2019 
do godz. 15:30 w wersji papierowej (dostarczenie do siedziby Fundacji RC: Gdańsk, Al. Grunwaldzka 5) lub elektronicznie do godz. 23:59 na adres: wyboryPROP@fundacjarc.org.pl

Szczegółowe informacje:

http://fundacjarc.org.pl/komunikat-komisji-wyborczej-wyborow-do-pomorskiej-rady-organizacji-pozarzadowej-2019/

https://rops.pomorskie.eu/-/komunikat-komisji-wyborczej-wyborow-do-pomorskiej-rady-organizacji-pozarzadowych-2019

 

Zaproszenie do głosowania na kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego, do udziału w głosowaniu na kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

INFORMACJA

Wydział Programowo - Inwestycyjny w Starostwie w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi aktualizację danych dotyczących organizacji pozarządowych, nad którymi nadzór z mocy stosownych ustaw sprawuje Starosta Nowodworski.

W związku z tym, prosimy organizacje działające na terenie naszego powiatu o potwierdzanie lub uzupełnienie informacji umieszczonych na stronie Starostwa w zakładce wykaz organizacji: https://www.nowydworgdanski.pl/502,wykaz-organizacji  .

Aktualizacji można dokonać drogą mailową przesyłając dane na adres:

fundusze@nowydworgdanski.pl

lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ulicy Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Dodatkowych informacji udziela Pani Katarzyna Grzonkowska z Wydziału Programowo – Inwestycyjnego: pokój nr 31, tel. 55 247 36 68 wew. 156, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW POMORSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego do zgłaszania kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXV/176/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”

OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT W 2017 ROKU

Zgodnie z art. 15 ust. 2 a i ust. 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Uchwałą Nr XXV/176/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”,  Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowych na rok 2017.

WAŻNE TERMINY DLA STOWARZYSZEŃ

Przypominamy o zbliżających się  ważnych terminach dla stowarzyszeń, organizacji, fundacji np. o terminie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego oraz jego zgłoszenia do właściwych urzędów skarbowych lub sprawozdania z realizacji dotacji ze środków publicznych.

KONKURS ROZTRZYGNIĘTY

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż na posiedzeniu w dniu 21 lutego br. przyjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia wyników z otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia oraz turystyki i wypoczynku.

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż na posiedzeniu w dniu 13 czerwca br. przyjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia wyników z otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536) i Uchwały Nr XXXVIII/329/2010 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku”

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r.

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70