Powiat Nowodworski

Treść Strony

Patronat Starosty Nowodworskiego

Patronat Starosty Nowodworskiego może być przyznany decyzją Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim na wydarzenia o szczególnej randze i znaczeniu dla Powiatu Nowodworskiego i zasięgu ponadgminnym. Patronatem nie obejmuje się inicjatyw o charakterze komercyjnym. Wnioski mogą składać: organizacje pozarządowe, organizacje społeczne, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz instytucje kultury. 

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Starosty Nowodworskiego powinien być dostarczony do urzędu w formie pisemnej najpóźniej 21 dni przed planowaną datą wydarzenia. 

Wzór wniosku stanowi załącznik do Uchwały Nr 164/2012 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie: zasad obejmowania przez Starostę Nowodworskiego honorowego patronatu nad imprezami ponadlokalnymi i fundowania nagród.

Informacje o objęciu przedsięwzięcia Patronatem Starosty Nowodworskiego przekazywane są odbiorcom w formie pisemnej. Podobnie jest z informacją odmowną.

Po zakończeniu realizacji zadania niezbędne jest dostarczenie sprawozdania oraz protokołu przekazania nagród rzeczowych.

przygotował: Grzegorz Gola

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70