Powiat Nowodworski

Treść Strony

Wydział Programowo - Inwestycyjny

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3671
faks +48 55 247 3670

W skład wydziału wchodzą:

  1. Kierownik – Emil Słodownik (pokój nr 29, tel. wew. 137, dotacje@nowydworgdanski.pl)
  2. Inspektor  – Iwona Sawicka (pokój nr 31, tel. wew. 113, projekty@nowydworgdanski.pl)
  3. Inspektor – Roman Gaza (pokój nr 17, tel. wew. 150, przetargi@nowydworgdanski.pl)

Wydział Programowo – Inwestycyjny zajmuje się m.in.

  • obsługą inwestycyjnych projektów finansowanych ze środków unijnych i krajowych dla Powiatu na etapie ich przygotowania, koordynacji, ich realizacji i rozliczania,
  • przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych o charakterze inwestycyjnym lub zbiorowym na rzecz Powiatu i Starostwa,
  • organizowaniem oraz przeprowadzaniem pełnego budowlanego procesu inwestycyjnego,
  • przyjmowaniem oraz wydawaniem pojazdów na plac postojowy w wyniku „Dyspozycji usunięcia pojazdu”, oraz występowaniem do urzędów i organów w celu ustalenia właściciela odholowanego pojazdu,
  • promocją Powiatu
[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70